Eøs-prosjekt

Fra korn til kunst i historiske Lemberk kornmagasin

Et forlatt kornmagasin i tilknytning til det historiske Lemberk slott skal få nytt liv som et kultursenter for landsbyen Lvová og for regionen.

Publisert: 13. januar 2023 | Endret: 6. oktober 2023

Fra korn til kunst i historiske Lemberk kornmagasin
Lemberk kornmagasin Det tidligere kornmagasinet ved Lemberk slott skal få nytt liv som et kultursenter for landsbyen Lvová og for regionen. Foto: Jakub Misík Photography, NFP Czech Republic

Om prosjektet

Lemberk kornmagasin ligger i tilknytning til Lemberk slott i landsbyen Lvová. Slottet er oppført i barokk stil, og ble først påbegynt av Havel av Lemberk på midten av 1200-tallet. I dag er slottet en velkjent turistattraksjon med høye besøkstall. Kornmagasinet har imidlertid blitt stående tomt på grunn av manglende midler til å sette i stand bygget. Målet er at kornmagasinet skal bli et kulturelt senter for Lvová og for regionen.  

I dette prosjektet skal bygget renoveres for å tas i bruk til blant annet utstillinger av regional kunst, samt arrangementer for å styrke formidlingen av lokal historie og identitet. Del av prosjektet er en kartlegging av lokale historiske monumenter som utgangspunkt for en utstilling i kornmagasinet. Lokale organisasjoner involveres i arbeidet for å skape lokalt engasjement og lokal utvikling. Det vil være spesielt fokus på barn og eldre i dette arbeidet. I nærområdet til kornmagasinet, er det et større grøntområde. I løpet av prosjektet etableres en fem kilometer lang sti med utsilinger av lokal kunst. Denne naturstien vil lede inn i det beskyttede naturområdet Lembrsko park. 

I løpet av 2023 blir det blant annet arrangert en foredragsserie om blant annet arkitektur, kunst, bærekraft og arealplanlegging som et ledd den langsiktige forvaltningsplanen av kornmagasinet. Sommeren 2023 åpner utstillingen «Lemberk: Step by Step» i den nylig restaurerte delen av bygningen.

Norsk partnerskap

Prosjektet er i samarbeid med stiftelsen Kistefos Museum.

En murbygning sett nedenfra, i flere etasjer med små vinduer og skjevt tak.
Lemberk Kornmagasin Det tidligere kornmagasinet ved Lemberk slott skal få nytt liv som et kultursenter for landsbyen Lvová og for regionen.
Foto: Jakub Misík Photography, NFP Czech Republic
Innvendig på loftet av et tidligere kornmagasin, med lys som skinner gjennom en omfattende trekontruksjon av påler og trebjelker.
Takkonstruksjon i Lemberk kornmagasin Målet med prosjektet er kornmagasinet skal bli et kulturelt senter for landsbyen Lvová og for regionen.
Foto: Jakub Misík Photography, NFP Czech Republic
Innvendig utstillingslokale med bjelker i taket, tregulv og plansjer hengende fra taket.
Utstilling i Lemberk kornmagasin Sommeren 2023 åpner utstillingen "Lemberk: Step by Step" i den nylig restaurerte delen av bygningen.
Foto: Jakub Misík Photography, NFP Czech Republic