Eøs-prosjekt

Et nytt museum i Porto Brandão skipsverft

Porto Brandão har lange sjøfartstradisjoner, og er spesielt kjent for skipsbygging. I dette prosjektet skal et tidligere skipsverft langs elvebredden av Tejo få nytt liv som museum og kulturelt samlingssted, med fokus på lokal kystkultur og videreføring av tradisjonell skispbyggerkunst.

Publisert: 31. juli 2023 | Endret: 20. desember 2023

EØS Midlene 2014 2021 Foto: Riksantikvaren

Om prosjektet

Det nedlagte skipsverftet i Porto Brandão er i svært dårlig teknisk stand, med behov for omfattende renovering. En av bygningene skal gjennom dette prosjektet restaureres og revitaliseres som et nytt museum for maritim kultur og økologi. Museet skal omfatte skipsbygging som teknikk, næring og kultur; fiskerihistorie og lokal kystkultur. Formidlingsarbeidet vil fokusere på ivaretakelse av områdets materielle og immaterielle kulturarv, i tillegg til økologiske fluviale prosesser. Innen geografi og geologi betyr fluvial det som hører til i elver, eller rennende vann. Innen økologi omtales arter som lever i rennende vann som lotiske arter. Porto Brandão har geografisk beliggenhet ved munningen av elven Tejo, som har stor betydning for både områdets økologi, økonomi og kultur. Det nye museet vil således bli viet til både kultur og natur.  

Et viktig element ved prosjektet er styrking av lokal identitet og økonomi. Prosjektet gjennomføres i tett dialog med både lokale og vitenskapelige miljøer, samt lokal forvaltning. Bærekraftig utvikling og samarbeid mellom vitenkapelige og lokale aktører er metoder for ivaretakelse og videreføring av områdets økologiske og kulturelle verdier. I tillegg til det nye museet innebærer prosjektet restaurering av skipsverftets infrastruktur og fortøyningsbrygge, samt bygging av undervisningsrom, et spisested og en butikk som skal selge lokale produkter.  

Norsk partnerskap

‘Engøyholmen Kystkultursenter’, ‘Bratteklev skipsverft’, og ‘Hardanger og Voss Museum’, er norske partnere i dette prosjektet. Sammen vil de bidra med kompetanseutveksling og erfaring knyttet til bevaring og formidling av kystkultur, sjøfartshistorie og fartøyvern. 

Bratteklev skipsverft er et maritimt kulturminne hvor det i perioden 1868 – 1924 ble bygget seilskuter og dampskip. Hele området er fredet, og de senere årene har det vært gjennomført rehabilitering av konstruksjoner og overflater etter antikvariske prinsipper. Hardanger og Voss Museum er en konsolidering av ni regionale museer, som i tråd med sitt samfunnsoppdrag driver innsamling, bevaring, forsking og formidling tuftet på kulturuttrykk fra fortid og samtid. Engøyholmen Kystkultursenter i Stavanger er et kompetansesenter med vekt på formdling av regional og lokal kystkultur for blant annet skoler og barnehager.  

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Portugal

 • Prosjekteier

  Shipyard Museum of Porto Brandão

 • Norsk partner

  Engøyholmen Kystkultursenter

 • Partners nettsted

  www.engoyholmen.no

 • Andre partnere

  Bratteklev skipsverft, Hardanger og Voss Museum, Acirt-Iberian Tejo Confraternity Association, Almada Archeology Center, Association for the Protection and Support of the Convict, Lifeshaker - Association og Municipality of Almada

 • Beløp

  € 618 142,75