Eøs-prosjekt

Et senter for kystkultur og maritim kulturarv i Sesimbra

Sesimbra er en kystby som har spilt en viktig rolle i portugisisk fiskerihistorie. Dette prosjektet ønsker å revitalisere byens kulturelle og historiske identitet som fiskeriby og bygge et nytt senter for kystkultur.

Publisert: 13. juni 2023 | Endret: 20. desember 2023

EØS Midlene 2014 2021 Foto: Riksantikvaren

Om prosjektet

Sesimbra ligger strategisk plassert i Setúbal- bukten, mellom utløpet av elven Sado og kysten. Under oppdagelsestiden på 1400-1500-tallet etablerte byen seg som en betydningsfull fiskerihavn, og det ble bygget flere festningsanlegg langs kysten. Sesimbra har også lange tradisjoner med skipsbygging, spesielt treskip, og en rik maritim kulturarv.

Dette bilaterale prosjektet har som mål å revitalisere lokal kystkultur og identitet, lokale håndverkstradisjoner og fiskerihistorie. En restaurert historisk bygning vil huse det nye maritime senteret for kystkultur. Her skal det bygges utstillingslokaler, en egen konserveringsavdeling og undervisningsrom, samt butikk med salg av lokale produkter. 

En viktig del av prosjektet er å styrke lokal økonomi og kulturelt entreprenørskap, og målet er at senteret skal tiltrekke seg et stort antall besøkende. Her vil kunnskap og formidling av områdets maritime kulturarv spille en avgjørende rolle. Det nye senteret for kystkultur vil formidle både moderne og historiske fiskeriteknikker, avholde kurs I tradisjonell skipsbyggerkunst og bærekraftig fiske, samt utvikle et pedagogisk program som henvender seg til barn og unge. En planlagt utstilling om bærekraftig fiske, kalt “Thinking about the Future of the Oceans” (“Pensar o Futuro dos Oceanos”), har som målgruppe unge profesjonelle i fiskeribransjen. Videre vil det bli arrangert en rekke vitenskapelige seminarer om maritim kulturarv. 

Norsk partnerskap

Norsk Maritimt Museum og Norges arktiske universitet (UIT) er norske samarbeidspartnere i dette prosjektet. De vil bidra med ekspertkompetanse innen samling, forskning og formidling av maritim kulturarv.  

 

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Portugal

 • Prosjekteier

  Municipality of Sesimbra

 • Nettsted

  www.sesimbra.pt

 • Norsk partner

  Norsk maritimt museum

 • Partners nettsted

  marmuseum.no

 • Andre partnere

  UiT- Norges arktiske universitet, ArtesanalPesca - Fisheries Producers Organization C.R.L.. og Association of Local and Artisanal Fisheries Owners of the Center and South

 • Beløp

  € 685 142,72