Eøs-prosjekt

Et virtuelt bibliotek i Praha

En virtuell versjon av folkebiblioteket i Praha skal gi publikum tilgang til flere ressurser og tilpassede arrangementer. Prosjektet har spesielt fokus på utsatte grupper som biblioteket ellers ikke når.

Publisert: 13. januar 2023 | Endret: 14. august 2023

Nærbilde av en grå-beige murbygning i flere etasjer med høye vinduer og dobbel inngangsdør.
Biblioteket i Praha Ved å lage en virtuell versjon av folkebiblioteket i Praha blir både bygningen og dens funksjoner tilgjengeliggjort for et større publikum. Foto: Studio Flusser

Om prosjektet

Biblioteket i Praha har færre besøkende år for år. Ved å lage en virtuell versjon av biblioteket vil det tilgjengeliggjøres for en helt ny brukergruppe. Målet er økt bruk av bibliotekets ressurser gjennom blant annet online arrangementer. Det virtuelle biblioteket vil ta form gjennom 3D scanning og modellering, og det vil også bli tatt i bruk moderne VR-teknologi i de digitale omvisningene. Også deler av biblioteket som i dag er stengt eller delvis stengt for offentligheten vil bli gjort tilgjengelig. Blant disse er visningssaler, et dukketeater, Praha Bymuseums utstillingslokaler og ordførerens bolig. Virtuelle besøkende skal kunne vandre gjennom biblioteket og benytte seg fritt av bibliotekets mange og varierte tilbud.  

Prosjektet ønsker også å tilby flere ressurser og arrangementer online med fokus på inkludering, og vil ha fokus på å tilrettelegge for vanskeligstilte barn og personer med funksjonsnedsettelser.  

Norsk partnerskap

Trondheim folkebibliotek er norsk partner i dette prosjektet, og bidrar med teknisk og digital kompetanse innen online bibliotekstjenester. 

 

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  KU-CH2-018

 • Prosjekttype

  Restaurering

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Municipal Library of Prague

 • Nettsted

  www.mlp.cz

 • Norsk partner

  Trondheim folkebibliotek

 • Partners nettsted

  biblioteket.trondheim.kommune.no

 • Andre partnere

  Prague City Museum

 • Beløp

  € 250 000