Eøs-prosjekt

Nytt museum for å ta vare på gamle tradisjoner i Wilamowice

Helt sør i Polen ligger byen Wilamowice. Dens innbyggere er etterkommere av en etnisk germansk gruppe kalt Vilamovianere, som snakker det unike språket Wymysöerys. Ved å etablere et eget museum dedikert til vilamoviansk språk og historie, vil prosjektet bidra til å styrke lokal identitet og ivareta den immaterielle kulturarven.

Publisert: 23. januar 2022 | Endret: 6. oktober 2023

En gammel tømmerbygning med skilt med et svært sjeldent skirftspråk.
Språklig kulturarv i Wilamowice I dag er det bare rundt 70 personer igjen i verden som fremdeles snakker det utrydningstruede språket Wymysöerys Foto: @etnoadmin, Witold Dynowski "Etnografisk Studio" Association

Om prosjektet

Den rurale byen Wilamowice har beliggenhet lengst sør i Polen, og hører til Bieslko fylke. Området ble befolket som følge av germanernes ekspansjon østover, og rundt år 1250 ble bosettingen Wilamowice etablert av flanderske kolonister. I dag er det bare rundt 70 personer igjen i verden som fremdeles snakker det utrydningstruede språket Wymysöerys; eller Vilamoviansk. De fleste av disse er eldre, og utelukkende bosatt i Wilamowice. I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, ønsker Wilamowice kommune å styrke og formidle denne unike immaterielle kulturarven for kommende generasjoner.   

Etter gamle bilder og arkivmateriale blir det bygget et nytt museum i form av en tradisjonell gårdsbygning fra området. Nybygget vil på denne måten også representere den tradisjonelle bygningsstilen fra 1700- og 1800-tallet. Det nye museet vil huse utstillingslokaler og flerbruksrom til kulturaktiviteter, workshops og opplæring. En egen sal blir også dedikert til immateriell kulturarv og bevaring av språket Wymysöerys

Norsk partnerskap

Universitetet i Oslo, ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, er norsk partner i prosjektet. De skal ha ansvar for å organisere opplæring for lokale eksperter, samt samarbeide med lokale kulturinstitusjoner om kurs for lokalbefolkningen. I tillegg vil masterstudenter fra instituttet delta i forskningsprosjekter tilknyttet det språklige arbeidet.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  87/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Wilamowice kommune

 • Nettsted

  gmina.wilamowice.pl

 • Norsk partner

  Universitetet i Oslo

 • Partners nettsted

  www.hf.uio.no

 • Andre partnere

  "Wilamowianie" - Association for the Preservation of the Cultural Heritage of the Wilamowice Town

 • Beløp

  € 1 612 088,13