Eøs-prosjekt

Fanto raffineri – ivaretakelse av industriarven i Ustrzyki Dolne

Ustrzyki Dolne er en by i det sørøstlige Polen, nær grensen til Ukraina. Her ligger det historiske Fanto raffineriet, som gjennom dette prosjektet totalrenoveres og revitaliseres som et nytt senter for industriarv. Her vil lokalsamfunnet få et sosialt og kulturelt samlingssted og turistattraksjon som et ledd i lokal og regional stedsutvikling.

Publisert: 23. januar 2022 | Endret: 6. oktober 2023

En slitt, grå mursteinsbygning med buede vinduer, med gjerde rundt.
Fanto raffineri i Ustrzyki Dolne Det historiske Fanto raffineriet skal totalrenoveres og revitaliseres som et nytt senter for industriarv. Foto: Henryk Bielamowicz, Wikimedia Commons

Om prosjektet

Det historiske Fanto raffineriet er et industrianlegg med arkitektonisk og estetisk verdi på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Raffineriet i Ustrzyki Dolne ble etablert på bakgrunn av oppdagelsen av oljeforekomster i andre halvdel av 1900-tallet, og spilte en aktiv rolle i den industrielle revolusjonen. På det meste arbeidet det over 450 personer her. Raffineriet ble rammet av den økonomiske krisen på 1930-tallet, og som følge av innlemmelsen av Ustrzyki Dolne i det tidligere Sovjetunionen, ble produksjonen lagt ned. I nyere tid er bygningene i ferd med å forvitre fullstendig. I 2021 ble Fanto raffineriet med alt av teknisk utstyr og infrastruktur donert til Bieszczady fylke.  

Gjennom en omfattende totalrenovering av bygget, i tråd med universell utforming og hensynsfull tilpasning, vil raffineriet revitaliseres som et kulturhistorisk senter for Bieszczady- regionen. Her vil den tekniske historien og utviklingen av oljeindustrien i området bli formidlet for et større og bredere publikum. I tillegg tilrettelegges det for arrangementer som workshops, utstillinger og annen publikumsrettet virksomhet. 

Norsk partnerskap

INTBAU Norge arbeider for tradisjonsbasert arkitektur og byutvikling. Dette er den norske avdelingen av det internasjonale nettverket «International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism». I dette prosjektet vil INTBAU til å bidra med rådgivning innenfor konstruksjon, bevaring og design. De vil organisere workshops om håndverk og hjelpe til med å utvikle pedagogiske aktiviteter om kulturen i regionen. 

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  PL-CULTURE-0027

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Bieszczady fylke

 • Norsk partner

  INTBAU Norge

 • Partners nettsted

  www.intbaunorge.no

 • Beløp

  €2 646 662,63