Eøs-prosjekt

Beredskap og brannsikkerhet hos Det nasjonale friluftsmuseet (NOAM)

God beredskap er viktig for å beskytte verdifulle kulturminner, som samlingen av trehusbebyggelse ved Det nasjonale friluftsmuseet i Tsjekkia (NOAM). Gjennom utbedring av tiltak for brannsikkerhet og illegale aktiviteter, styrkes beredskapen ved museet og gir en tryggere museumsopplevelse for både besøkende og ansatte.

Publisert: 3. mars 2022 | Endret: 14. august 2023

Valakia friluftsmuseums samling av trebygninger Prosjektet går ut på å styrke brannsikkerhet og breredskapstiltak hos Det nasjonale friluftsmuseum (NOAM). Foto: Jan Kolář, Wallachian Open Air Museum

Om prosjektet

Målet for dette prosjektet er å styrke sikkerhetstiltakene rundt den unike samlingen til Det nasjonale friluftsmuseum (NOAM), for å tilrettelegge for en tryggere og bedre museumsopplevelse. Prosjektet fokuserer i hovedsak på forebygging av brann, tyveri, hærverk, terrorisme og andre ulovlige aktiviteter, blant annet ved å installere tekniske beskyttelsessystemer (TPS) i magasinene hvor samlingsobjektene oppbevares. En del av prosjektet er å bygge et kontrollrom med integrert sikkerhetssenter i Valakia Friluftsmuseum (VOAM). På sikt skal dette kontrollrommet også kunne betjene fire andre avdelinger av NOAM. I tillegg til det tekniske utstyret styrkes samarbeidet med lokal beredskap. Det utvikles også nye arbeidsmetoder og rutiner innen sikkerhet, som blant annet ny beredskapsplan, besøksrutiner, vakttjenester og evakuering. 

Samlet sett vil disse tiltakene bidra til en trygg museumsopplevelse for både besøkende og ansatte. Museets samlinger blir bedre ivaretatt og økt beredskap bidrar til at museet kan øke antallet objekter til bruk i utstillinger. Prosjektet er i samarbeid med Teknisk museum i Brno, Methodical Center of Conservation og ICOM Tsjekkia. 

Norsk partnerskap

Den norske samarbeidspartneren Røros kommune har allerede gjennomført et tilsvarende prosjekt med sikring av trehusbebyggelse i verdensarvområdet, og partnerskapet baserer seg således på å utveksle erfaringer og informasjon om blant annet brannsikkerhet, publikumstilstrømning og praksiser.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  National Open Air Museum

 • Nettsted

  www.nmvp.cz

 • Norsk partner

  Røros kommune

 • Partners nettsted

  roros.kommune.no

 • Andre partnere

  Teknisk museum, Brno

 • Beløp

  €1 090 233