Eøs-prosjekt

Kama­riškės herre­gård – et senter for musikk og visuell kultur i Zarasai

Kamariškės herregård skal istandsettes som et senter for musikk og visuell kultur, og bidra til kompetansebygging og kreativ stedsutvikling i Zarasai- regionen.

Publisert: 13. desember 2023

EØS Midlene 2014 2021 Foto: Riksantikvaren

Om prosjektet

Kamariškės herregård ligger i Zarasai- regionen nordøst i Litauen. Målet med prosjektet er å bevare Kamariškės herregård og istandsette bygget slik at det kan tas i bruk som et senter for musikk og visuell kultur. I løpet av prosjektet skal det etableres et program for kulturelt entreprenørskap og internasjonalt samarbeid. Bygget skal også gjøres tilgengelig for artister innen musikk og visuell kunst.

Et viktig mål i prosjektet er å styrke lokal økonomi og sørge for tilgang til kunst og kultur i regionen. Både ved å støtte lokale artister og bidra til økt kompetanse innen kulturelt entreprenørskap, og ved å styrke samarbeid mellom artister på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Norsk partnerskap

Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) jobber blant annet med å fremme norsk, skapende tonekunst og ivareta medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser. Blant annet ved å gi norske komponister og musikere mulighet til å arbeide internasjonalt.

Gjennom prosjektet får tre norske eksperter innen kulturfeltet få midler reise til Kamariškės for å holde seminarer innen temaer som kreativt entreprenørskap, patenter og opphavsrettigheter, markedsføring og liknende. Midlene er søkbare gjennom utlysninger fra NOPA. I tillegg vil litauiske ungdommer som deltar på seminarene få mulighet til å komme på studiebesøk til Norge under festivalene Oslo World og Folkelarm.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  Inovatorių slėnis

 • Norsk partner

  Norsk forening for komponister og tekstforfattere

 • Partners nettsted

  nopa.no

 • Andre partnere

  Dusetos community, Suviekas village community of Zarasai district, Zarasai District Municipality Administration og Zarasai district Samaniai community "Dvargantis"(

 • Beløp

  € 707 509,06