Eøs-prosjekt

Grivița 53 – et friteater i București

For første gang på nesten 80 år konstrueres det et nytt friteater i București. Prosjektet «rekonstruksjon og revitalisering av det første teateret bygget i fellesskap, Grivița 53» skaper en historisk og kulturell kobling mellom fortid og nåtid ved å revitalisere den rumenske friteatertradisjonen. Prosjektet er i samarbeid med Stiftelsen Ringebu Prestegård.

Publisert: 31. mars 2023 | Endret: 6. oktober 2023

Sort/hvitt bilde av en forfallen bygning med doble dører, med et stort tre som brer grener utover.
Friteateret Grivița 53 Ved å restaurere en historisk bygning vil prosjektet Grivița 53 revitalisere den historiske rumenske friteatertradisjonen. Foto: Stefan Racila, Grivița 53

Om prosjektet

Konstruksjonen av Grivița 53 har vært under planlegging siden 2016 da initiativtaker Chris Simion-Mercurian først kjøpte tomten hvor teateret bygges. Etter å ha vunnet priser for bærekraftig arkitektur og gjenbruk av eksisterende bygninger, fikk prosjektet støtte fra EØS-midlene i 2021. Finansieringen av teateret er i tillegg basert på private donasjoner, som i skrivende stund omfatter over 11 000 sponsorer.

Målet er å etablere en profesjonell friteaterscene som også vil fungere som et kulturelt samlingspunkt for flere kunstområder. Grivița 53 vil revitalisere den historiske rumenske friteatertradisjonen, og fungere som et kreativt og inkluderende kultursenter som både ivaretar den immaterielle kulturarven og skaper nye tradisjoner.

Prosjektets byggetekniske del består av å rekonstruere de historiske fasadene, istandsette et nytt tilbygg og tilpasse bygningenes rom og interiør i tråd med deress nye funksjon som profesjonelt teater. Rekonstruksjonen av de historiske detaljene vil skje i samsvar med arkitektoniske programplaner for gamle bygg. Det ferdige resultatet vil vise de ulike stadiene av bygningenes forfall og historie. Byggeprosessen startet den 1. mars 2023, med mål om å åpne dørene for publikum i løpet av 2024.

Norsk partnerskap

I samarbeid med norsk partner Stiftelsen Ringebu Prestegård vil Grivița 53 tilrettelegge for filmvisninger, skriveworkshops og kunstutstillinger. Som en del av teaterprogrammet vil det også arrangeres en rekke forestillinger for barn og unge.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  RO-CULTURE-0050

 • Land

  Romania

 • Prosjekteier

  Grivita 53 Cultural Association

 • Nettsted

  www.grivita53.ro

 • Norsk partner

  Ringebu Stavkirke og Prestegård

 • Partners nettsted

  ringebustavkirke.no

 • Beløp

  €1,903,990

Sort/hvitt-bilde av en haug med planker, murstein og en delvis ødelagt trapp foran en forfallen bygning.
Grivița 53 Den gamle bygningen vil etterhvert huse et nytt friteater
Foto: Stefan Racila, Grivița 53
Sort/hvitt-bilde av en forfallen trapp med smijernsrekkverk og en slitt murfasade.
Grivița 53 Prosjektets byggetekniske del består av å rekonstruere de historiske fasadene, istandsette et nytt tilbygg og tilpasse bygningenes rom og interiør i tråd med deres nye funksjon som profesjonelt teater.
Foto: Stefan Racila, Grivița 53
En utstikkende vegg med et stort, dobbelt vindu, blå himmel med skyer.
Romania Detalj fra bygningen som vil huse det nye friteateret Grivița 53.
Foto: Vegard Borggård, Riksantikvaren
Arkitekttegning av det nye Grivița 53 Arbeidet er koordinert av arkitekt Codrin Tritescu, som sammen med eksperter på restaurering av historiske bygninger ivaretar byggets materielle kulturarv.
Foto: Codrin Tritescu, grivita53 / administrator