Eøs-prosjekt

Lyceum – et laboratorium for dialog og forståelse i Bratislava

Lyceum er et i bygg i Bratislava som i dag huser det historiske og samfunnsengasjerte trossamfunnet Evangelical Church of the Augsburg Confession. I dette prosjektet skal det opprettes et laboratorium for tro, kreativitet, kultur og dialog. Deler av bygget vil bli restaurert med dette formålet i mente.

Publisert: 14. september 2020 | Endret: 14. august 2023

En gammel stienmur ved en brosteinsgate, et tre og tre hustak som titter opp bak muren.
Lyceum Lyceum er et i bygg i Bratislava som i dag huser det historiske og samfunnsengasjerte trossamfunnet Evangelical Church of the Augsburg Confession. Foto: Marek Jančúch

Om prosjektet

Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia (ECAV) er del av den evangelisk-lutherske kirken som oppsto som følge av reformasjonen på 1500-tallet. Den har lenge befattet seg med sosiale spørsmål i Slovakia. Blant annet protesterte kirken aktivt mot nazismen og jødeforfølgelsen under andre verdenskrig. Under kommunistregimet ble kirken underlagt streng kontroll av staten, og det var ikke før på begynnelsen av 1990-tallet at kirken kunne gjenoppta sin rolle som samfunnsaktør. I dag holder kirken til i Bratislavas gamleby, i et bygg kalt Lyceum. Menigheten har siden 2012 organisert aktiviteter her for interkulturell, interreligiøs og internasjonal dialog, og gjennom dette prosjektet ønsker de å fortsette og utvikle denne virksomheten.

Gjennom prosjektet skal det skapes et laboratorium for tro, kreativitet, kultur og dialog. Dette er basert på filosofien om at «hvis kirken skal forstå et menneske, må den også være interessert i andre aspekter enn det spirituelle». Prosjektet vil blant annet innebære restaurering av Lyceum, inkludert biblioteket fra 1200-tallet. Det skal også lages en fysisk og virtuell utstilling av moderniseringen av Slovakia og Lyceum (ECAV) sin rolle i prosessen. Et viktig element ved prosjektet er at det skal involvere lokalbefolkningen, spesielt minoriteter og utsatte samfunnsgrupper.

Norsk partnerskap

Kirkelig Dialogsenter er norsk partner i prosjektet. De skal samarbeide med Lyceum om kompetanseutvikling ved interkulturell og interreligiøs dialog, samt i arbeid med minoriteter.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia

 • Nettsted

  www.ecav.sk

 • Norsk partner

  Kirkelig Dialogsenter

 • Partners nettsted

  kirkeligdialogsenter.no

 • Andre partnere

  Milan Šimečka Foundation og Punkt

 • Beløp

  €999 757