Eøs-prosjekt

Minnesmerke for romenes holocaust i Lety

I Lety i Tsjekkia, tre mil sør for Praha, lå det under andre verdenskrig en konsentrasjonsleir for romer. Totalt ble 1309 mennesker internert i leiren. På 1970-tallet ble det bygget en grisefarm hvor konsentrasjonsleiren tidligere hadde stått. Etter mer enn 20 år med protester og press på myndighetene ble grisefarmen i 2018 kjøpt opp og nedlagt av myndighetene med formål om å bygge et minnested for romenes holocaust på stedet.

Publisert: 12. juni 2020 | Endret: 23. april 2024

Rendering Landskapsarkitektene ved terra florida v.o.s. Studio og arkitektene ved studio Světlík har samarbeidet om vinnerforslaget til det nye minnestedet for Lety konsentrasjonsleir. Foto: terra florida v.o.s. studio/studio Světlík

Om prosjektet

I dette prosjektet er det etablert et minnested på området hvor leiren tidligere sto. Gjennom en arkitektkonkurranse ble det valgt ut et design for området, et moderne formidlingsbygg med publikumsfasiliteter, og en utendørs utstilling som forteller historien om leiren.

Hundretusener av romer ble forfulgt og myrdet under det nasjonalsosialistiske regimet i Tyskland og Europa. Det var et av målene til nazistaten og dens raseideologi å utrydde minoriteten. Lety var ikke bygget som utrydningsleir, men mange av fangene døde av sult, sykdom og mishandling. Et tyfus-utbrudd i 1942 drepte mange og førte til at leiren ble nedlagt og bygningene brent. Av de rundt 1309 fangene i leiren er det estimert at 326 døde i Lety, mens over 500 fanger ble deportert til Auschwitz eller andre dødsleire. Alle de 1309 fangene som satt i leiren vil få sitt navn skrevet på en linje i «the circle of reverence», en stor sirkulær sti som omkranser stedet hvor leiren lå.

En av utfordringene i formidlingen av områdets historie er at det finnes få fysiske spor etter konsentrasjonsleiren. I forkant av prosjektet ble det gjennomført arkeologiske utgravninger på området. Funnene fra undersøkelsene blir stilt ut i det nye formidlingsbygget.

Minnestedet er finansiert med tsjekkiske, tyske og norske bidrag. Det er formidlingsbygget som er dekket av EØS-midlene. Det nye minnestedet i Lety er en viktig anerkjennelse av romenes holocaust i Tsjekkia og Europa.

Kortfilmen «Don’t forget about that little girl» («Nezapomeňte na toto děvčátko») handler om skjebnen til barna som ble fengslet i konsentrasjonsleiren Lety og senere myrdet i gasskamrene i Auschwitz. Nyhetssiden Romea.cz har skaffet seg rettighetene til denne filmen og gjør den tilgjengelig for publikum her med engelske undertekster (trykk på Youtubes knapp for teksting). Filmen ble laget i 1960 av den tsjekkoslovakiske dokumentarfilmskaperen Miroslav Barta.

Norsk partnerskap

Falstadsenteret deltok som norsk partner i dette prosjektet og har bidratt med sin kompetanse som forskningsinstitusjon, minnested og formidlingssenter. Både Falstadsenteret og Museum of Romani Culture er medlemmer av The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

I prosjektet har Falstadsenteret blant annet bidratt med erfaringsutveksling og rådgivning i utviklingen av minnestedet og tilhørende formidlingstiltak for voksne, barn og ungdom. De har også bidratt i en internasjonal forskerkonferanse som ble holdt i Písek våren 2024.

Gjennom samarbeidet har de tsjekkiske prosjektpartnerne også vært på besøk til minnesteder i Norge. I tillegg til Falstadsenteret har de besøkt HL-senteret, Wergelandsenteret, 22. juli-senteret og Utøya. Andre partnere i prosjektet var Lety kommune og Universitetet i Vest-Böhmen i Pilsen.

Utendørs På veien til minnesmerket forteller en utendørs utstilling historien om leiren. Foto: Andreas Skauen Pedersen
Utendørs Endeveggene fra ett av grisehusene er bevart. Foto: Andreas Skauen Pedersen
Utendørs Minnestedet får nå et moderne formidlingsbygg med publikumsfasiliteter. Foto: Andreas Skauen Pedersen
Utstilling Fra utstillingen i det nye formidlingsbygget. Foto: Andreas Skauen Pedersen
Utstilling Fra det nye formidlingsbygget. Foto: Andreas Skauen Pedersen
Utstilling Fra utstillingen i det nye formidlingsbygget. Foto: Andreas Skauen Pedersen
Utendørs Alle fangene i leiren er minnet med en egen linje i den store sirkelen som utgjør minnesmerket. Foto: Andreas Skauen Pedersen
Fra arkivet Tegning av Lety konsentrasjonsleir slik den så ut i 1943. Fra Muzeum romské kultury
Foto: Museum of Roma Culture
Fra arkivet Lety konsentrasjonsleir i 1942. I hver brakke bodde det opp til 16 fanger. Foto: Muzeum romské kultury
Foto: Museum of Roma Culture
Markering Roser plassert i gjerdet rundt svinefarmen. Foto: Muzeum romské kultury
Oversikt Svinefarmen rives, 2022. Foto: Muzeum romské kultury
Oversikt Svinefarmen hadde kapasitet til 13.000 griser. Foto: Muzeum romské kultury
Riving Svinefarmen rives, 2022. Foto: Muzeum romské kultury
Planene for minnesstedet Landskapsarkitektene ved terra florida v.o.s. Studio og arkitektene ved studio Světlík har samarbeidet om vinnerforslaget til det nye minnestedet for Lety konsentrasjonsleir.
Foto: terra florida v. o. s.
 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Museum of Romani Culture

 • Nettsted

  letypamatnik.cz

 • Norsk partner

  Falstadsenteret

 • Partners nettsted

  falstadsenteret.no

 • Beløp

  € 1,500,000

*Riksantikvaren har benyttet Stortingets navn på befolkningsgruppen. Flere andre navn og begrep er benyttet av og om gruppen.