Eøs-prosjekt

Oldtidsriket Dacia – et levende museum for europeisk og rumensk kulturarv

Hvordan vekker man til live et oldtidsrike? I dette prosjektet restaureres deler av det historiske oldtidsriket Dacia, slik at det kan brukes til å formidle stedets historie til nye generasjoner. Prosjektet er i samarbeid med blant annet Møre og Romsdal Fylkeskommune

Publisert: 29. juni 2020 | Endret: 27. juli 2023

Ruiner etter festningen i Dakia, steinformasjoner på en åpen grønn slette omgitt av trær.
Hovedstaden i Dacia Ruinene etter det religiøse området i Sarmizegetusa Regia er vel bevart. I dette prosjektet skal også festningens ruiner restaureres. Foto: Romania Insider

Om prosjektet

Oldtidsriket Dacia, en tidligere romersk provins, er en viktig del av Romanias historie. Dacias hovedtsad og politiske sentrum het Sarmizegetusa Regia, og er i dag et omfattende og relativt velbevart vitnemål om dakernes storhetstid. Området ble i 1999 skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. I dette prosjektet skal deler av Sarmizegetusa Regia restaureres slik at det kan tas i bruk som et “levende museum” for besøkende og lokalbefolkningen. Området består av et hellig område med alter og templer, en svært velbevart vei og ruiner av en festning. I løpet av prosjektet skal murveggene på denne festningen restaureres. 

Kunnskap og utdanning er viktig for å kunne ivareta et lands kulturarv. Et annet mål med prosjektet er å levendegjøre Dacias historie gjennom formidling av tradisjonelle håndverkstradisjoner og lokale folkeskikker. Besøkende vil få mulighet til å delta i en rekke aktiviteter i museet, som for eksempel workshops i tradisjonelt dakisk jernarbeid. Undervisning av barn, unge og lokale profesjonelle er en viktig del av prosjektet. Det er blant annet etablert et undervisningsprogram kalt “The heritage protectors” som utdanner 25 nye “vernere” av rumensk kulturarv. Det vil også opprettes en sommerskole for barn; «unge arkeologer», hvor deltakerne får oppleve museets historie på nye og interaktive måter.   

Norsk partnerskap

Møre og Romsdal fylkeskommune er norsk partner i dette prosjektet. I løpet av prosjektperioden skal de utveksle erfaringer med prosjektpartner i Romania om restaurering, verdiskaping og digital formidling av kulturarv.

Sjølv om slike EØS-prosjekt i utgangspunktet er meint for å bidra til sosial og økonomisk utjamning i Europa, har vi nok fagleg sett like mykje utbytte av samarbeidet sjølv.

Kristoffer Dahle, arkeolog, Møre og Romsdal fylkeskommune

Se murveggene som skal restaureres:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Romania

 • Prosjekteier

  Hunedoara Territorial Administrative Unit

 • Utlysning

  CALL03 - Restoration and revitalization of monuments

 • Norsk partner

  Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Partners nettsted

  mrfylke.no

 • Andre partnere

  Mihal Eminescu Trust

 • Beløp

  € 1,998,175