Eøs-prosjekt

Øysamfunnets kulturarv – lokal identitet og utvikling i São Miguel

Prosjektet “Fra Fenais til Fenais” har som mål å ivareta og styrke lokal kultur og identitet på øysamfunnet São Miguel i Azorene. To bygninger med kulturhistorisk verdi skal renoveres og revitaliseres som sentre for kystkultur, innovasjon og lokalt entreprenørskap. Med utgangspunkt i lokalsamfunnets tradisjoner, erfaringer og kunnskaper, har prosjektet som mål å skape rom for utvikling og ivaretakelse av den lokale kulturarven.

Publisert: 31. juli 2023 | Endret: 20. desember 2023

EØS Midlene 2014 2021 Foto: Riksantikvaren

Om prosjektet

São Miguel er den største og mest folkerike øya I Azorene, også kjent som “den grønne øya” grunnet sin varierte og eksotiske vegetasjon. I det nordlige kystområdet av São Miguel ligger kommunene Ponta Delgada og Ribeira Grande, som inngår i prosjektet. To forfalne bygninger med stor lokalhistorisk verdi skal renoveres og revitaliseres som sentre for kystkultur, innovasjon og lokalt entreprenørskap. Ved å styrke lokal kultur og kunnskap, samt tilrettelegge for utøvelse av lokale håndverksteknikker og tradisjoner, er målet å skape inkluderende og innovative metoder for samfunnsutvikling og bærekraftig turisme. I etterkant av restaureringen skal sentrene innlemmes i et større nettverk for bevaring og utvikling av kystkultur.  

Den første bygningen ble opprinnelig bygget på 1500-tallet, og ligger i kystlandsbyen Fenais de Luz. Etter omfattende restaurering skal bygningen huse Senter for kystkultur og utvikling, som skal arbeide for å bevare, utvikle og formidle lokal natur- og kulturarv. Den andre bygningen er en tidligere skole, bygget på 1950-tallet i landsbyen Lombinha da Maia. I etterkant av restaureringen skal denne bygningen huse et nytt senter for innovasjon og lokalt entreprenørskap, hvor små bedrifter og lokale matprodusenter får et faglig kompetansesenter og en sosial møteplass. Det vil bli lagt spesiell vekt på øysamfunnets gastronomiske tradisjoner. I tillegg vil prosjektet støtte utviklingen av et samfunnshus i Rabo de Peixe, som skal bevare og formidle kystkultur, fiskerihistorie og marin fauna.  

Prosjektets overordnede mål er styrke lokal identitet og bidra til økonomisk og samfunnsmessig utvikling gjennom bevaring og formidling av kultur- og naturarven i området. Fiskeri og gastronomi vil bli spesielt vektlagt med tanke på bærekraftig utvikling og turisme. Videre vil prosjektet basere seg på aktivt samarbeid mellom lokalsamfunnene og faglige forskningsmiljøer tilknyttet kystkultur. 

Norsk partnerskap

Norges arktiske universitet (UIT) og The Whale er norske bilaterale partnere i dette prosjektet. Målet med samarbeidet er blant annet å styrke kompetansen på felles interesser for samfunnsutvikling og demokratisering. Fra UIT vil Dr. Anniken Førde delta som forsker og rådgiver innen samfunnsplanlegging og mobiliseringsprosesser i kystsamfunn, samt delta i workshops og dialogbaserte aktiviteter. Førde er professor i samfunnsutvikling og kulturforståelse ved UIT, og har som forskningsinteresser skiftende kystlandskap, by- og stedsutvikling samt bærekraft og innovasjon.  

The Whale vil bli en ny attraksjon på Andenes, et av de beste stedene i verden for å se hval. Ambisjonen er å skape en attraksjon som kombinerer arkitektur av høy kvalitet, utstillinger og kunnskap om hvaler og deres miljø. Målet med partnerskapet er å skape et langsiktig samarbeid mellom Andenes og Azoerne, og legge til rette for gjensidig kunnskapsutveksling og erfaringer knyttet til lokal utvikling og bærekraftig turisme.

Link til prosjektets hjemmeside:

Fra Fenais til Fenais (fenaisafenais.com)

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Portugal

 • Prosjekteier

  Carlos Machado Museum - Azores Regional Directorate for Culture

 • Nettsted

  museucarlosmachado.azores.gov.pt

 • Norsk partner

  UiT Norges arktiske universitet

 • Partners nettsted

  uit.no

 • Andre partnere

  The Whale, Stefansson Arctic Institute, Húsavík Whale Museum, Dinamia-CET -IUL /ISCTE og GEPAC - Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais

 • Beløp

  € 585 456,20