Eøs-prosjekt

Restaurering av Pieskowa Skała slott

Pieskowa Skała slott ligger i naturskjønne omgivelser i Prądnikdalen, like nord for Kraków. Slottet ble bygget i første halvdel av 1300-tallet av kong Casimir III den store (Kazimierz Wielki), og er et av Polens fineste eksempler på renessansearkitektur. I dette prosjektet skal det utføres omfattende restaurerings- og konserveringsarbeid, i tillegg til å tilrettelegge for utstillingsvirksomhet. I samarbeid med norsk prosjektpartner skal det også foretas en sammenliknende luft- og miljøvurdering med tanke på bevaring, hvor målet er å videreutvikle en metodikk som kan anvendes i den brede kulturmiljøforvaltningen.

Publisert: 23. januar 2022 | Endret: 6. oktober 2023

Et hvitt slott med rustrødt tak og mur rundt, liggend epå en fjelltopp
Pieskowa Skała slott Pieskowa Skała slott ligger i naturskjønne omgivelser i Prądnikdalen, like nord for Kraków, og er et av Polens fineste eksempler på renessansearkitektur. Foto: Pieskowa Skała Castle, Wawel Royal Castle Branch

Om prosjektet

Pieskowa Skała slott ligger innenfor grensene til Ojców nasjonalpark, 27 km nord for Kraków. Slottet ble første gang nevnt i skriftlige kilder i 1315, og er en del av en kjede med 25 middelalderfestninger mellom Częstochowa og Kraków. I nyere tid ble slottet overtatt av den polske stat, som iverksatte et omfattende restaurerings- og konserveringsarbeide for å bevare den unike kulturarven.  

Dette prosjektet er en videreføring av et tidligere prosjekt støttet av EØS- midlene, der partene hadde et vellykket samarbeid. I denne programperioden bygger man på tidligere restaurering- og konserveringsarbeid, og utstillingsvirksomhet. Blant annet skal slottets gårdsplasser, portpassasjer og ytre fasader bli restaurert og istandsatt. Målet er å ivareta og beskytte monumentet og omgivelsenes historiske og estetiske verdi. Forventningen til det bilaterale samarbeidet er å gjøre en sammenlignende luft- og miljøvurdering for kulturarven Pieskowa Skała slott, samt videreutvikle måle- og vurderings-metodikken. Målet er å utvikle en metodikk som kan anvendes for den brede kulturmiljøforvaltningen.  

Norsk partnerskap

Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) overvåker, samler inn og analyserer data om luft og miljø. Det er et forskningsinstitutt med kompetanse på kjerneområdene atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter. NILU utførte flere målinger på luftkvaliteten i Kraków sentrum og Pieskowa Skała slott for ca ti år siden. Disse målingene var imidlertid delvis påvirket av renoveringsarbeidet. Nå vil NILU gjøre nye målinger, inne og ute, for deretter å analysere eventuelle endringer. NILU vil også bidra med kunnskap og råd om forebyggende konservering, med fokus på museumsarbeid.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  PL-CULTURE-0029

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

 • Nettsted

  pieskowaskala.eu

 • Norsk partner

  Norsk Institutt for Luftforskning

 • Partners nettsted

  www.nilu.no

 • Beløp

  € 2 895 916,85

Et hvitt slott med rødt tak og spir, liggend epå toppen av en fjellrygg med høye trær rundt og med utsikt ned i en dal med en liten landsby.
Pieskowa Skała slott sett i fugleperspektiv På 1950-tallet begynte grundige renoveringsarbeider under ledelse av professor Alfred Majewski. Et arbeid som videreføres i nyere tid med støtte fra EØS-midlene.
Foto: Pieskowa Skała Castle, Wawel Royal Castle Branch
Et hjørne av en gammel slottsmur med fire tårn bygget i grå stein, med trær og greiner i forgrunnen.
Pieskowa Skała Slott De eldste skriftlige kildene om Pieskowa Skała slott kommer fra 1315, i et dokumentet utstedt av Władysław Łokietek, med et tyskklingende navnet på slottet - "Peskenstein".
Foto: Pieskowa Skała Castle, Wawel Royal Castle Branch
Bilde sett nedenfra og opp på en knallblå himmel fra innsiden av et gårdsrom fra et slottskompleks i hvit mur.
Fra gårdsrommet i Pieskowa Skała slott Slottet er et av Polens fineste eksempler på renessansearkitektur.
Foto: Pieskowa Skała Castle, Wawel Royal Castle Branch