Eøs-prosjekt

Fra idé til handling- kultur og utvikling i Pragie­druliai herre­gård

Pragiedruliai herregård var en gang et kulturelt samlingssted for utveksling av tanker og ideer. Målet med prosjektet er å restaurere Pragiedruliai herregård som et kultursenter, og en drivkraft for lokalt og bærekraftig entreprenørskap.

Publisert: 4. november 2022 | Endret: 7. desember 2023

Pragredruliai herregård Pragredruliai herregård ferdig renovert Foto: Guro Sollie Hansebakken, Bry film.

Om prosjektet

Pragiedruliai herregård ligger i parken Skaistakalnis, og er et unikt sted i byen Panevėžys. Bygget var en gang hjemmet til poeten, aktivisten og juristen Čerkesas, og var et kulturelt samlingssted for utveksling av tanker og ideer. Uten sin tidligere eier fikk imidlertid herregården forfalle, og var ikke lengre i bruk. Målet med prosjektet var å revitalisere Pragiedruliai herregård som det samlingsstedet det en gang var – i  Čerkesas ånd. 

I løpet av prosjektet har bygget blitt restaurert for å fungere som et kultursenter. Det huser nå et nytt teater, en egen kunstnerleilighet og et multifunksjonelt rom som kan brukes til flere formål. Prosjektet har arrangert flere åpne dager med blant annet konserter, kreative workshoper og kurs i kulturelt entreprenørskap.

Panevėžys er en liten by i Litauen som er truet av høy fraflytting. Målet er at Pragiedruliai herregård skal bidra til utvikling og aktiv involvering av lokalbefolkningen, og gjøre herregården til en drivkraft i bærekraftig urban utvikling i regionen. Prosjektet har hatt spesielt fokus på grupper som er utsatt for kulturell ekskludering, og barn og unge. Prosjektet har oppnådd svært gode resultater og høyt lokalt engasjement.

Norsk partnerskap

Nabolagshager er en ideell stiftelse som arbeider med sosial og bærekraftig urban utvikling. De jobber blant annet med innovasjon og sosialt entreprenørskap med fokus på klimasmarte og sirkulære løsninger. I prosjektet Pragiedruliai herregård har Nabolagshager bidratt med kunnskap om kulturelt entreprenørskap og kompetanse innen urban stedsutvikling. Målet er at Pragliedruliai herregård skal bruke kunnskapen til å utvikle hagen i tråd med økologiske prinsipper og for å styrke lokal utvikling. 

Se Riksantikvarens film om prosjektet:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  LT04-3-KM-K01-0045

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  Panevėžys city municipality administration

 • Nettsted

  panevezys.lt

 • Utlysning

  Lokalt entreprenørskap

 • Norsk partner

  Nabolagshager

 • Andre partnere

  Panevėžys theater “Menas”, Panevėžys Art Gallery, local Aukštaičių-žemaičių community og Panevėžys musical theater

 • Beløp

  € 959 839,67

En herregårdsbygning i en etasje med et tårn med balkong. Omgitt av høye grønne trær og grønne plener.
Pragiedruliai herregård Renoveringsarbeidet er igang ved Pragiedruliai herregård.
Foto: Guro Sollie Hansebakken, Bry film
En kunstutstilling i et avlangr, buet rom med bare murvegger og grått gulv.
Utstilling i Pragiedruliai herregård I et tilhørende nybygg blir det arrangert utstillinger og workshops.
Foto: Guro Sollie Hansebakken, Bry film
En mann med fargerik maske og grønn fuskepelsvest, meg sort og grønn caps hvor det står "King", som vinker til kameraet. Andre publlikummere i bakgrunnen som sitter eller står på plenen.
Kulturelt arrangement, Pragiedruliai Det er igjen aktivitet og arrangementer i Pragiedruliai herregård.
Foto: Guro Sollie Hansebakken, Bry film
Pragredruliai biehotell Biehotell
Foto: Guro Sollie Hansebakken, Bry film
Pragredruliai 02