Eøs-prosjekt

Pro Monumenta II – rullende vedlike­hold av kulturarvs­monumenter

Preventivt vedlikehold av kulturminner kan redusere kostnader og sørge for at kulturminner ivaretas på en god måte. I dette prosjektet videreføres de gode resultatene fra en ‘ambulerende tjeneste’ for jevnlig vedlikehold av kulturminner i Slovakia.  

Publisert: 2. januar 2023 | Endret: 8. desember 2023

To arbeidere som utfører vedlikeholdsarbeid på et kirketak, bilde tatt ovenfra og ned
Pro Monumenta Prosjektet er en videreføring av EØS-prosjektet Pro Monumenta i perioden 2009 – 2014. Foto: The Monuments Board of the Slovak Republic

Om prosjektet

Slovakia har svært mange kulturminner som det er viktig å ta vare på. Etter finanskrisen i 2008 var det færre midler i Slovakia til dette, og kulturminnesektoren ønsket derfor å tenke nytt om framtidig bevaring av kulturminner. 

Som regel er det mer bærekraftig og kostnadsbesparende å arbeide kontinuerlig med vedlikehold av kulturminner, enn å restaurere de etter at de har fått forfalle over tid. Det slovakiske direktoratet for kulturminneforvaltning, ‘Monument Board of The Slovak Republic’, tok derfor initiativ til å etablere en tjeneste for å arbeide preventivt med å unngå skader på kulturminner, og dermed redusere kostnadene. Dette skjedde gjennom prosjektet ‘Pro monumenta’ i forrige periode av EØS midlene (2009-2014). 

Den grunnleggende ideen var å utføre en kombinasjon av tilstandskontroll og enkle vedlikeholds- og sikringstiltak på jevnlig basis. Inspirasjonen kom fra den nederlandske tjenesten ‘Monumentenwacht’ som ble etablert allerede på 1970-tallet.

I løpet av prosjektet ble tre ‘ambulerende verksteder’ etablert. Disse består av tre større varebiler som er lastet med alt som trengs av utstyr for å utføre forebyggende tiltak på historiske bygninger og kulturarvmonumenter. Håndverkere med kompetanse på kulturminner kan dermed kjøre rundt til kulturminner som trenger tilsyn og utføre mindre tiltak der og da. I løpet av prosjektperioden gjennomførte de 226 slike besøk.  

På grunn av gode resultater, ble prosjektet videreført som ‘Pro Monumenta II’. Målet var å fortsette praksisen med jevnlig tilsyn, og samtid videreutvikle tjenesten.

Et viktig mål med prosjektet er å øke kunnskap om forebyggende vedlikehold av kulturminner og behovet for dette i Slovakia. En hovedsatsing i den nye perioden var derfor å etablere tre bygningsvernsentre i ulike deler av Slovakia. Sentrene skal brukes til kursing i teknikker og metoder for bevaring av kulturminner. Prosjektet styrker dermed kunnskap om tradisjonelle metoder og tilgang til håndverkere med kompetanse på vedlikehold av kulturminner i hele landet. 

Norsk partnerskap

Riksantikvaren er norsk partner i prosjektet. Målet med samarbeidet har vært å fortsette å lære om ambulerende vedlikeholdstjenester og hvordan de kan videreutvikles.   

I løpet av prosjektperioden har Riksantikvaren invitert med norske aktører til to ulike workshoper i Slovakia. Den første handlet om kalksteinsmuring, og ble holdt i bygningsvernsenteret i Trnava, vest i Slovakia. Over fire dager ble det holdt faglige foredrag, og deltakerne lærte av hverandre ved å utføre arbeid sammen.  

I den andre workshopen var temaet tradisjonelle metoder for tømring. Den ble holdt i verdensarvbyen Banske Stiavnica. Også denne var en kombinasjon av faglige foredrag og praktisk arbeid.  

Pro Monumenta har i denne prosjektperioden bidratt til å overføre kunnskap fra sitt arbeid til Litauen og EØS-prosjektet FIXUS mobilis, samt til norsk partner ‘Kirkevakta’ i Asker kommune. Fixus mobilis har etablert en liknende tjeneste for jevnlig vedlikehold i Litauen, og ‘Kirkevakta’ har pilotert en metode for jevnlig vedlikehold av kirker i Asker kommune. Partnere fra både Fixus og Kirkevakta har vært på studietur til Slovakia for å lære av erfaringene fra Pro Monumenta. 

Fagfolk fra ProMonumenta et EØS-prosjekt i Slovakia. Foto: Ingrid Aas
Pro Monumenta Fagfolk fra Pro Monumenta, et EØS-prosjekt i Slovakia.
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet. Foto: Peter Kling
Pro Monumenta I Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet Pro Monumenta I.
Foto: Peter Kling
Prosjektet Pro Monumenta II fortsetter arbeidet med å vedlikeholde kulturminner i Slovakia. Foto: The Monuments Board of the Slovak Republic
Pro Monumenta Prosjektet Pro Monumenta II fortsetter arbeidet med å vedlikeholde kulturminner i Slovakia.
Foto: The Monuments Board of the Slovak Republic
Pro Monumenta Håndverkerne i Pro Monumenta-bilene bruker seler for å komme seg til de mest utilgjengelige delene av bygninger og monumenter
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Pro Monumenta Tre slike ambulerende verksted ruller rundt og passer på Slovakias mange monumenter og historiske bygnigner
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Banská Štiavnica Pro Monumenta workshop i Slovakia - treverk
Banská Štiavnica Pro Monumenta workshop i Slovakia - treverk
Banská Štiavnica Pro Monumenta workshop i Slovakia - treverk
Banská Štiavnica Pro Monumenta workshop i Slovakia - treverk
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia

Les mer om Pro Monumenta-modellen

Pro Monumenta

«Kulturambulanser på vei», Riksantikvaren 10. mai 2017

Kirkevakta

«Kirkevakta testet ut på Oslo Domkirke», Riksantikvaren 19. desember 2019

«Førstehjelp til kirker», Vårt Land (betalingsmur) 5. juni 2019

«Skal teste ut mobile kirkevedlikeholdsteam», KA 06. juni 2019

«Kirkene får felles vaktmestertjeneste», Aftenposten 11. juni 2019

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  CLTPP001

 • Prosjekttype

  Restaurering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Monument Board of the Slovak Republic

 • Nettsted

  www.promonumenta.sk

 • Norsk partner

  Riksantikvaren

 • Partners nettsted

  www.riksantikvaren.no

 • Beløp

  € 913,587