Eøs-prosjekt

Kesk 19 – restaurering av en gjemt skatt

Kesk 19 er et historisk bygg og en gjemt «skatt» i byen Valga, og skal renoveres slik at det kan åpnes for publikum. Renoveringen har et større mål om å revitalisere den historiske bykjernen i Valga, og utveksler erfaringer ok kunnskap med Fredrikstad kommune som norsk partner.

Publisert: 6. mars 2022 | Endret: 16. november 2023

Oversiktsbilde av en bykjerne med kirke, gamle bygninger, veier, trør og en nedslitt trebygning i midten.
Kesk 19, en gjemt skatt I 2020 ble det oppdaget et gammelt trehus i baltisk-tysk stil bak den slitte fasaden til bygget Kesk 19, antatt å være den eldste trebygningen i byen. Foto: Martin Siplane

Om prosjektet

Valga er den sørligste byen i Estland, på grensen til Latvia. Byen har en historisk bykjerne med bygninger som hovedsakelig er fra 1800-tallet. I forbindelse med en undersøkelse utført i 2020 ble det i Kesk 19 oppdaget en gjemt skatt. Bak den slitte fasaden, lå det som antakelig er byens eldste trehus. Huset var fra 1800-tallet og i typisk balitsk-tysk stil, som det finnes få igjen av sør i Estland. 

Hovedmålet for prosjektet er å restaurere Kesk 19 slik at det kan tas i bruk av offentligheten. Bygget har stort behov for restaurering. Ved å gjøre bygget tilgjengelig for offentligheten, vil bygget i seg selv komme til nytte, og husets fortelling som del av den lokale historien, vil leve videre. I første etasje skal det være en sosial møteplass for innbyggere og turister i form av restaurant. I andre etasje vil det bli møterom, utstillingslokale for verksteder og seminarer. 

Ved å renovere Kesk 19 og flere av de omliggende bygningene, er håpet at denne delen av byen skal bli et attraktivt sted å bo, og å etablere næringer som cafeer og butikker. Byen Valga er også blant de utvalgte byene i et større EØS-prosjekt kalt «Revitalisering av historiske bysentre». Dette prosjektet omhandler bruk av historiske bykjerner som kilde til sosial og økonomisk utvikling. 

Norsk partnerskap

Fredrikstad kommune er norsk partner i prosjektet. Både Fredrikstad og Valga er byer med historiske bykjerner, som står overfor flere av de samme problemstillingene. Gjennom prosjektet skal partnerne ha gjensidig kunnskapsutveksling om å hvordan man skaper aktivitet og publikumstilstrømning i historiske bykjerner. 

En kirke i bakgrunnen, i forgrunnen et gammelt, skjevt gult trehus med malte sponplater foran den ene langveggen.
Kesk 19 Kesk 19 er et historisk bygg og en gjemt "skatt" i byen Valga.
Foto: Martin Siplane
Nærbilde av en to-etasjers bygning med gul maling som flasser av og med delvis intakte vinduer.
Kesk 19 Bak den slitte fasaden, lå det som antakelig er byens eldste trehus.
Foto: Martin Siplane
Oversiktsbilde av en bykjerne med kirke, gamle bygninger, veier, trør og en nedslitt trebygning i midten.
Kesk 19, en gjemt skatt I 2020 ble det oppdaget et gammelt trehus i baltisk-tysk stil bak den slitte fasaden til bygget Kesk 19, antatt å være den eldste trebygningen i byen.
Foto: Martin Siplane
 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Estland

 • Prosjekteier

  Valga kommune

 • Nettsted

  www.valga.ee

 • Norsk partner

  Fredrikstad kommune

 • Partners nettsted

  www.fredrikstad.kommune.no

 • Beløp

  € 399 984