Eøs-prosjekt

Den jødiske skolen i Levice

Den jødiske skolen i Levice er en del av Slovakias nasjonale kulturarv, og et eksempel på funksjonalistisk arkitektur fra 1930-tallet. Etter mange års bruk i undervisningsøyemed har konstruksjonen forfalt og bygningen er nå i dårlig forfatning. I dette prosjektet skal den jødiske skolen rekonstrueres og revitaliseres som et nasjonalt kulturarvsmonument og et regionalt samlingspunkt for utdanning, historieformidling og kultur.

Publisert: 12. mai 2023 | Endret: 14. august 2023

Et rundt vindu med Davidsstjerne.
Detaljbilde fra den jødiske skolen i Levice I dette prosjektet skal den jødiske skolen rekonstrueres og revitaliseres som et nasjonalt kulturarvsmonument og et regionalt samlingspunkt for utdanning, historieformidling og kultur. Foto: Mskslevice, Levice Municipal Cultural Center

Om prosjektet

Ved siden av synagogen i Levice ligger det en jødisk skole som ble bygget i 1934. Under 2. verdenskrig var skolen en del av den jødiske ghettoen, hvorfra det ble foretatt deportasjoner til Auschwitz i juni 1944. Det er antatt at det har vært jødisk tilstedeværelse i Levice siden begynnelsen av 1700-tallet. I nyere tid har bygningskonstruksjonen forfalt og er nå i svært dårlig teknisk stand.  

Restaureringen av skolen skal foregå ved å dekonstruere, rive og gjenoppbygge dens opprinnelige form og funksjon. Målet er at skolen skal bli et kreativt og pedagogisk senter for byen og for regionen. Det nye “Centre of Tolerance” skal formidle skolens og det jødiske samfunnets historie gjennom permanente utstillinger og en Virtual Reality-utstilling. I tillegg vil senteret fungere som en kulturell møteplass på tvers av ulike aldersgrupper, hvor det skal arrangeres konserter, teaterforestillinger, håndverkskurs og workshops.  

Norsk partnerskap

DMP Bodø bistår i prosjektet som konsulenter med spesialkompetanse innen markedsføring og grafisk design. Foruten arbeidet med å utvikle og designe nettsider, vil norsk programpartner bistå i arbeidet med audio/visuelle presentasjoner i utstillingene, samt designe og utforme øvrig markedsføringsmateriell.  

 

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  City Cultural Centre of Levice

 • Nettsted

  zidovskaskolalevice.sk

 • Norsk partner

  DMP Bodø

 • Partners nettsted

  www.dmpbodo.no

 • Andre partnere

  Municipality of Levice og Primary art school of Pal Kadosa Levice

 • Beløp

  €900 000

En forfallen murbyning hvor malingen flasser av.
Den jødiske skolen i Levice Den jødiske skolen i Levice er en del av Slovakias nasjonale kulturarv, og et eksempel på funksjonalistisk arkitektur fra 1930-tallet.
Foto: Mária Búriová og Slávka Prevendarčíková
En forfallen murbyning hvor malingen flasser av.
Den jødiske skolen i Levice Fasaden til den tidligere skolen har behov for renovering, og skal istandsettes gjennom dette prosjektet.
Foto: Mária Búriová and Slávka Prevendarčíková
Murvegg med mange vinduer, uteområde med søppelkasse. Baksiden av en forfallen murbygning, med små vinduer på høyre side og ugress foran.
Baksiden av den jødiske skolen Restaureringen av skolen skal foregå ved å dekonstruere, rive og gjenoppbygge dens opprinnelige form og funksjon.
Foto: Mária Búriová and Slávka Prevendarčíková