Eøs-prosjekt

Restaurering av et maritimt kulturminne – kranen i Gdańsk

Det hanseatiske krananlegget i Gdańsk består i dag som et symbol på byens posisjon som historisk handelsby. Kranen er en del av det polske maritime museet, og skal i dette prosjektet gjennomgå en omfattende renovering og modernisering som et levende kulturminne om byens maritime storhetstid.

Publisert: 5. mai 2023 | Endret: 25. oktober 2023

Et historisk krananlegg med konstruksjon i mur og tre, utsikt utover en kanal omgitt av høye, smale bygninger i haneatisk stil.
Kranen i Gdańsk Kranen er en del av Det maritime museet i Gdańsk, og skal i dette prosjektet gjennomgå en omfattende restaurering og revitalisering. Her sett fra Ołowianka øya. Foto: The National Maritime Museum in Gdańsk

Om prosjektet

Et av de mest kjente og karakteristiske landemerkene i Gdańsk er den hanseatiske kranen, som er den største av sitt slag i Europa. Historisk sett dateres den nåværende konstruksjonen til 1442-144, men det finnes nedtegnelser som beskriver krananlegget datert tilbake til 1367. I sin storhetstid fungerte kranen også som forsvarsverk og inngangsport til Gdańsk. Den kunne løfte gjenstander som veide opp mot 4 tonn med høyde på 11 meter ved hjelp av to store trehjul med diameter på 6 meter, drevet av menneskekraft. Kranen var operativ frem til midten av 1900-tallet. Under 2. verdenskrig fikk den historiske bygningen store skader, og etter en omfattende rekonstruksjon ble kranen donert og inkludert i samlingen til Det nasjonale maritime museet i Gdańsk. 

Prosjektet består av to deler; restaurering og vedlikehold av bygningsmassen og revitalisering av kranen som maritimt kulturminne gjennom modernisering av formidlingsvirksomheten. Restaureringsarbeidet inkluderer blant annet vedlikehold av murvegger, reparasjon av tak og trekonstruksjoner samt utskifting av det elektriske anlegget. Bygningen skal bli mer tilgjengelig for publikum gjennom økt tilgang til tidligere avstengte rom og etasjer. Det vil bli bygget nye toalettfasiliteter og heiser, i tillegg til oppdatering av eksisterende brann- og sikkerhetstiltak. Det skal også tilrettelegges for økt aktivitet gjennom nye utstillinger, pedagogiske formidlingsopplegg og kulturelle begivenheter.  

Restaureringsarbeidet startet i mars 2022 med forventet ferdigstillelse i 2024.  

Norsk partnerskap

Norske partnere i prosjektet er Lindesnes Fyrmuseum og Museum Vest, to kulturinstitusjoner som er sentrert rundt sjøfartshistorie og kystkultur. Museene bidrar i dette prosjektet med kompetanse innen formidling og vedlikehold av historiske bygninger knyttet til maritim kultur. Det vil blant annet bli produsert en film som forteller om kranens historie i utdanningsøyemed. I tillegg vil det bli arrangert workshops om snekring og håndverkstradisjoner.   

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  National Maritime Museum in Gdańsk

 • Nettsted

  nmm.pl

 • Norsk partner

  Lindesnes Fyrmuseum

 • Partners nettsted

  lindesnesfyr.no

 • Andre partnere

  Museum Vest

 • Beløp

  €3 323 144,20

Restaureringsarbeid pågår i kjelleren av krananlegget i Gdansk.
Renoveringsarbeid underveis på kranen i Gdansk Et omfattende renoveringsarbeid pågår både innvendig og utvendig. Her fra kjelleren i krananlegget, hvor grunnvannet har trengt inn og forårsaket skader.
Foto: Paweł Jóźwiak/NMM
En forfallen steintrapp som leder ned i en kjeller med delvis ødelagte murvegger.
Restaurering Av Kjellertrapp I Krananlegget I Gdansk Renovering av trappen ned til kjelleren.
Foto: Paweł Jóźwiak/NMM
En gruppe mennesker med beskyttelsesutstyr på befaring i innsiden av et bygg under restaurering, med stilaser og utstyr.
Befaring av krananlegget I Gdansk Museumsgruppen som skal utvikle den nye utstillingen i etterkant av restaureringen er på befaring i krananlegget.
Foto: Paweł Jóźwiak/NMM
Oversiktsbilde over havneanlegget i Gdansk med det historiske krananlegget i midten, her dekket til med plast for renovering.
Det historiske krananlegget i Gdansk Restaureringsarbeidet pågår for fullt. Bildet er fra januar 2023.
Foto: Karol Treder