Eøs-prosjekt

Esterházy herregård i Želiezovce

I dette prosjektet skal sommerresidensen til den musikkglade familien Esterházy restaureres og fylles med musikk. Blant annet av norske artister gjennom Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA).

Publisert: 25. november 2020 | Endret: 15. november 2023

En herregård i gul murstein med rødt tak, beliggende på en stor grønn plen med grønne trær rundt.
Esterházy-familiens herregård i Želiezovce Esterházy-familien var svært glade i musikk, og inviterte komponister som Haydn, Liszt og Schubert til lengre opphold på herregården. Foto: Gabriela Bieliková

Om prosjektet

Esterházy-familiens herregård ble bygget i 1790, og ligger i byen Želiezovce. Herregården fungerte som familiens sommerresidens, og var et livlig sted fylt av musikk og mennesker. Familien inviterte jevnlig kjente, europeiske komponister til lengre opphold på herregården. Blant de besøkende var blant andre Joseph Haydn, Franz Liszt og Franz Schubert.

I dette prosjektet skal deler av herregården restaureres, hvorpå bygningens tak istandsettes sammen med rommene i den nordøstlige fløyen. Herregården skal deretter åpnes for publikum gjennom offentlige arrangementer, med spesielt fokus på eiendommens musikalske historie.

Norsk partnerskap

Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) deltar som norsk partner i prosjektet. I løpet av prosjektet lyser NOPA ut midler til seks norske musikere, komponister eller tekstforfatteres som får presentere musikken sin på folkemusikkfestivalen i Želiezovce.

Samarbeidet har som mål å bygge nettverk mellom norske og slovakiske komponister og tekstforfattere. I 2023 og 2024 deltar norske artister og komponister ved en festival i Slovakia, og slovakiske artister deltar på Folkemusikkveko i Ål. NOPA vil også bidra under faglige konferanser vedrørende prosjektet.

Se Riksantikvarens video om prosjektet:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Mesto Želiezovce

 • Nettsted

  www.zeliezovce.sk

 • Utlysning

  Open Call on the support of restoration and revitalization of cultural heritage

 • Norsk partner

  Norsk Forening for komponister og tekstforfattere

 • Partners nettsted

  nopa.no

 • Andre partnere

  Základná organizácia Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku (SK); Castellum Želiz (SK)

 • Beløp

  € 775,733

Familien Esterházys sommerresidens I dette prosjektet skal sommerresidensen til den musikkglade familien Esterházy restaureres og revitaliseres. Blant familiens gjester var Joseph Haydn, Franz Liszt og Franz Schubert.
Foto: Gabriela Bieliková
Esterházy herregård i Želiezovce Herregården skal revitaliseres med tanke på sine musikalske tradisjoner.
Foto: Gabriela Bieliková
Esterházy herregård i Želiezovce Herregården fungerte som familiens sommerresidens, og var et livlig sted fylt av musikk og liv.
Foto: Andrej Budai