Eøs-prosjekt

Casa Artelor – en del av friluftsmuseet ASTRA

Friluftsmuseet ASTRA skal utvikle nye metoder for å formidle tradisjonshåndverk. Som del av prosjektet skal Casa Artelor (House of Arts) restaureres for å tas i bruk som et kompetansesenter for formidling av tradisjonelle håndverksteknikker.

Publisert: 7. oktober 2020 | Endret: 15. november 2023

Eldre, hvit murbygning med rødt tak og buede inngangspartier.
Casa Artelor Casa Artelor holder til i hallen til det gamle slakterlauget fra 1370. Foto: Zilesinopti.ro

Om prosjektet

Friluftsmuseet ASTRA er et av Europas største friluftsmuseer, og huser over 400 bygninger som representerer ulike deler og epoker av rumensk kulturarv. Formålet med prosjektet er å utvikle nye metoder for formidling av tradisjonshåndverk, og som del av prosjektet skal Casa Artelor (House of Arts) renoveres slik at det kan tas i bruk som et opplæringssenter for tradisjonshåndverk.  Casa Artelor er første gang nevnt i dokumenter fra 1370, og har fungert som både kornlager, teater og del av byens slakterlaug.

Målet er at bygget skal brukes til opplæring i restaurering av historiske bygninger. Casa Artelor skal være et kompetansesenter for lokale håndverkere, og bidra til lokal utvikling og kompetanseheving. Prosjektet har spesielt fokus på barn og unge fra fattige familier. Videre skal Casa Artelor brukes til kurs og opplæring i tradisjonelt håndverk og håndarbeid, og til utstillinger. Som følge av prosjektet skal det blant annet produseres en ny utstilling om tradisjonelt håndverk fra Transilvaniaregionen. 

Norsk partnerskap

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) deltar som norsk partner. MiST er en samling av 12 museer og 32 besøkssteder i Trøndelag. Blant disse er Sverresborg Folkemuseum og Rørosmuseet med et eget bygningsvernsenter som arbeider med formidling og kompetanse innen tradisjonshåndverk.

Målet med samarbeidet er å utveksle kompetanse om formidling av tradisjonshåndverk. Museene skal også samarbeide om å utvikle utdanningsopplegg for ulike grupper. I løpet av prosjektet har Sverresborg blant annet utviklet et opplæringsprogram for elever i den videregående skolen i Trøndelag. Prosjektet er del av Den kulturelle skolesekken, og inviterer elever til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum for å lære tradisjonelle håndverk og metoder. I 2022 var rumenske håndverkere på besøk både på Sverresborg og ved Bygningsvernsentret på Røros Som en del av besøket holdt norske og rumenske håndverkere workshop på Sverresborg for elever på videregående. På Røros hadde de tilsvarende workshop for elever fra 6-klasse, og barna fikk blant annet prøve seg på restaurering av vinduer

MiST har også fått midler til istandsetting av Litjbuan, en 1600-talls markagård på Sverresborg Folkemuseum. Prosessen skal dokumenteres og gården skal bli en ny arena for formidling av håndverk og bygningsvern. I løpet av prosjektperioden har MiST og ASTRA knyttet seg til et kompetansenettverk på Balkan som arbeider spesielt med tilgjengelighet. Det vil si hvordan museer kan arbeide med å tilgjengeliggjøre museet og formidlingsarbeidet for alle samfunnsgrupper, inkludert døve, blinde eller rullestolbrukere.

Håpet er at vi sammen kan utforske, lære og utvikle, og at fokuset på tradisjonelt håndverk i dette prosjektet vil resultere i bedre formidling til vårt publikum
– Hanna Mellemsether, MiST

Se Riksantikvarens video om prosjektet:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Romania

 • Prosjekteier

  ASTRA National Museum Complex

 • Nettsted

  muzeulastra.ro

 • Utlysning

  Monuments restored and revitalized

 • Norsk partner

  Museene i Sør-Trøndelag

 • Partners nettsted

  mist.no

 • Andre partnere

  Future Capital SME

 • Beløp

  € 1,999,999

House of arts Workshop
Foto: Ann Siri Hegseth Garberg (MiST)
House of arts
Foto: Ann Siri Hegseth Garberg (MiST)
House of Arts
Foto: Ann Siri Hegseth Garberg (MiST)
Bildet viser to barn som høvler
House of arts
Foto: Ann Siri Hegseth Garberg (MiST)