Eøs-prosjekt

Et nytt filmsenter i Masaryk Square nr. 21

Jihlava er den eldste gruvebyen i dagens Tsjekkia med røtter tilbake til 1200-tallet, da de kongelige sølvgruvene ble anlagt her. Den forfalne bygningen på Masaryk Square nr. 21 skal i dette prosjektet gjennomgå en omfattende restaurering av bygningsmassen for å etablere et kreativt senter for kultur- og filmvirksomheter.

Publisert: 6. mars 2022 | Endret: 14. august 2023

Et historisk bytorg med grønne trær, benker, kirke og gamle bygninger i lys mur.
Masaryk Square i Jihlava Masaryk Square er en del av Jihlavas historiske senter, med røtter tilbake til 1200-tallet. Foto: Eva Bystrianská

Om prosjektet

Masaryk Square nr. 21 er en del av Jihlavas historiske senter, med røtter tilbake til 1200-tallet. Bygningen er preget av forfall og har behov for omfattende restaurering for å bevares som kulturminne.

Hovedmålet med prosjektet er å gjennomføre en omfattende restaurering av det historiske bygget for å bevare kulturminnet for fremtidige generasjoner og styrke den lokale identiteten. Bærekonstruksjonene skal sikres og deler som er ødelagt av råte, udyr og fuktskader skiftes ut. Bygningens vinduer og tak fornyes, og fasader og interiør settes istand. Den totale revitaliseringen vil tilgjengeliggjøre bygningen for et større og bredere publikum og åpne opp for aktiv bruk av det historiske monumentet. 

Ved å puste nytt liv i bygningen ønsker initiativtakerne å involvere nærmiljøet ved å tilrettelegge for publikum gjennom omvisninger og kultur- og historieformidling. Restaureringen skal bidra til at lokalsamfunnet gjenoppdager byen og dens kulturarv, for således å bygge opp en sterk lokal identitet. Flere av de planlagte aktivitetene retter seg direkte mot minoriteter i nærmiljøet, blant annet det jødiske trossamfunnet. 

I samarbeid med norske og lokale partnere skal det produseres workshops, filmprogram og aktiviteter i tillegg til å etablere en kunstnerleilighet i den restaurerte bygningen. 

Norsk partnerskap

Vestnorsk Filmsenter arbeider for å fremme og utvikle filmproduksjon, manusutvikling og nye talenter i Møre og Romsdal og Vestland fylkeskommuner. VF er en av de viktigste bidragsyterne for å formidle vestnorsk filmproduksjon til et internasjonalt publikum, og har allerede etablert kontakt med Jihlava gjennom sitt samarbeid med Jihlava Internasjonal Documentary Film Festival. Vestnorsk Filmsenter bidrar også med kunnskapsutveksling om kreativ næringsvirksomhet, og er med på å utvikle utdannings- og formidlingsarrangementer

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  City of Jihlava

 • Nettsted

  www.jihlava.cz

 • Norsk partner

  Vestnorsk filmsenter

 • Partners nettsted

  www.vestnorskfilm.no

 • Andre partnere

  DOC. DREAM services s.r.o.

 • Beløp

  €1 500 000