Eøs-prosjekt

Austeria kultursenter i Raszyn – trinn II

I dette prosjektet skal de historiske bygningene i Austeria-komplekset i Raszyn restaureres og revitaliseres som et levende og sosialt inkluderende kultursenter, med fokus på formidling av områdets jødiske kulturarv.

Publisert: 5. mai 2023 | Endret: 6. oktober 2023

En hvit hovedbygning med rødt tak, omgitt av forfalne utbygninger som er i rrestaureringsprosess
Austeria Raszyn Revitalisering av Austeria kultursenter i Raszyn. I andre del av prosjektet skal postkontoret, vognhuset og handelsbodene gjenoppbygges og renoveres. Foto: Municipality of Raszyn, Poland

Om prosjektet

I det historiske bysentrumet i Raszyn ligger Krakowska gate nr. 1, bestående av en hovedbygning i klassisk stil, handelsboder, postkontor, stall og vognhus. Bygningskomplekset dateres tilbake til 1784-1790, og ble bygget av finansmannen Piotr Tepper den eldre. Hovedbygningen er renovert og restaurert gjennom et tidligere prosjekt, og nå står de øvrige bygningene for tur.  

Prosjektet innebærer renovering, gjenoppbygging og utvidelse av postkontoret, vognhuset og handelsbodene. Disse skal romme bibliotek, lesesaler, multimedierom, kjøkken og studioer. Bygningene blir i etterkant av restaureringen revitalisert som en sosial og inkluderende kulturell arena hvor det vil bli arrangert møter, utstillinger, workshops, forestillinger og opplæring. En viktig del av prosjektet er å formidle den jødiske kulturarven som en integrert del av bygningskompleksets historie.  

Norsk partnerskap

Nansenskolen (Norsk Humanistisk Akademi) og Høyskolen i Kristiania er norske partnere i prosjektet, som vil samarbeide om utvikling av dialogbaserte kulturprogrammer og humanistiske undervisningsopplegg

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Urząd Gminy Raszyn

 • Nettsted

  raszyn.pl

 • Norsk partner

  Nansenskolen og Høyskolen i Kristiania

 • Partners nettsted

  nansenskolen.no

 • Andre partnere

  Foundation for Dialogue/Fundacja na Rzecz Dialogu

 • Beløp

  € 3 187 236,32