Eøs-prosjekt

Et nytt kunstsenter i den tidligere jesuittskolen i Telč

I sitt testamente donerte kunstneren Míla Doleželová sine malerier til byen Telč med ønske om å opprette et egnet utstillingslokale for sine verker. Et av målene med prosjektet er derfor å skape et kunstgalleri hvor publikum kan lære mer om Míla Doleželová og hennes ektemann, maleren Jiří Mareš. Videre skal det etableres to studioer for kunst, musikk og dans, og i samarbeid med Museum of Romani Culture, skal det arrangeres en serie med kulturelle aktiviteter. Målet er at utstillingene og fasilitetene i Telč skal fremstå som tilgjengelige og brukervennlige, og at aktivitetene ved senteret vil bidra til å ivareta bygget og dens verdi som kulturarv for fremtiden.

Publisert: 21. april 2023 | Endret: 6. oktober 2023

Maleri av en gruppe romfolk på vandring, innover i en skog, i fargerike klær.
«På veien», maleri av Mila Doleželová Gjennom hele sitt kunstnerliv var maleren Mila Doleželová inspirert av romsk kultur. Hennes verker vil bli innlemmet i en permanent utstilling hos det nye kunstsenteret i Telč. Foto: Mila Dolezal, Universitetet Centre of Masaryk University

Om prosjektet

I løpet av prosjektperioden skal den tidligere jesuittskolen i Telč få nytt liv som et kulturelt senter, som skal være åpent og tilgjengelig for både lokalbefolkningen og tilreisende. Målet er at senteret kan gi positive kulturelle og pedagogiske ringvirkninger utover regionens grenser. I samarbeid med Museum of Romani Culture vil det arrangeres kulturelle og pedagogiske aktiviteter som kunstutstillinger, musikk- og danseworkshops og formidling om lokalhistorie og kulturarv.

Gjennom hele sitt kunstnerliv var maleren Mila Doleželová inspirert av romsk kultur, hvor hun fant kilden til et enkelt og rent liv. Etterhvert fikk maleriene et større religiøst preg, med elementer av bysantinske ikoner og orientalsk kunst. Det nye kunstgalleriet i Telč vil presenterere et representativt utvalg av Doleželová og Mareš sine verker, med vekt på romsk kultur.

Norsk partnerskap

Norsk partner i prosjektet er Romano kher, Romsk kultur- og ressurssenter som er del av Kirkens bymisjon. Målet for norsk prosjektpartner er å støtte opp om romske kunstnere og presentere profesjonelle, moderne romske kunstnere i Tsjekkia. Som en del av prosjektaktivitetene arrangeres romske kulturdager “GENDAL’IPEN” i Oslo i løpet av 2022/2023, i samarbeid med tsjekkiske programpartnere. Programmet består av en utstilling, konserter, filmvisninger og litterære eventer, fremført av norske og tsjekkiske kunstnere.

Gendal’ipen – Support of Roma contemporary art – Kirkens Bymisjon

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Masaryk University

 • Nettsted

  www.muni.cz

 • Norsk partner

  Kirkens bymisjon

 • Partners nettsted

  kirkensbymisjon.no

 • Andre partnere

  Museum of Romani Culture

 • Beløp

  €216 021