Eøs-prosjekt

Revitalisering av klosterhagene i Opočno

Capuchin er en autonom gren av fransiskanerordenen, etablert I år 1525 av Matteo de Bascio. I byen Opočno har Capuchinklosteret stått tomt siden 2007, og klosterets historiske betydning som kulturarv sto I fare for å bli glemt. Prosjektet har som mål å revitalisere dette verdifulle monumentet ved å gjenskape og åpne opp klosterhagene for et større publikum.

Publisert: 21. april 2023 | Endret: 6. oktober 2023

Klosterkirken I Opočno Klosterkomplekset ble grunnlagt av Capuchin-ordenen i 1673. Første steg i den omfattende revitaliseringsprosessen av klosteret er å gjenskape og gjenåpne hagene, og tilrettelegge utendørsområdet for kulturelle aktiviteter. Foto: Packare, Wikimedia Commons

Om prosjektet

Klosterkomplekset ble grunnlagt av Capuchin-ordenen i 1673, med betydelig økonomisk hjelp fra eieren av eiendommen, Ludvík Colloredo-Walsee. Frem til 1951 tjente klosteret kirkelige formål, og fra 1951 til 2007 fungerte det som et institutt for døve. Klosteret har hatt status som kultuminne siden 1958, men etter å ha stått tomt og ubrukt i mange år, ønsker fylkesadministrasjonen i regionen Hradec Králové å revitalisere klosterkomplekset.  

Første steg i den omfattende revitaliseringsprosessen av klosteret er å gjenskape og gjenåpne hagene. Ved å tilrettelegge utendørsområdet for kulturelle aktiviteter som konserter og utstillinger, ønsker prosjekteier å øke interessen for for klosteret som kulturarv. På sikt er målet å renovere hele klosterkomplekset. Tilgjengeliggjøring av monumentet er en viktig del av arbeidet med å gjenskape klosterhagene. Gjennom lokal deltakelse er målet å styrke lokalbefolkningens forhold til klosterets historiske posisjon I byen og regionen som kulturarv. I tillegg vil prosjektet bidra til økt kunnskap og bevissthet om kulturarvsforvaltning gjennom utdanningsprogrammer, fritidsaktiviteter og etablering av verksteder i klosterhagene.  

 

Norsk partnerskap

Fjellugla Kompetanse AS vil bidra med et undervisningsopplegg om kulturell entrepentørskap, samt workshops innen tradisjonshåndverk ledet av erfarne norske tømrere. I samarbeid med elever og lærere fra Jaroměř Secondary School of Crafts, vil det bli arrangert offentlige seminrarer hvor det blant annet skal lages hagemøbler for besøkende I klosterhagen 

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  The Regional Authority of the Hradec Králové Region

 • Norsk partner

  Fjellugla Kompetanse

 • Partners nettsted

  www.fjellugla.no

 • Beløp

  €178 321