Eøs-prosjekt

Revitalisering av kystkulturen i Vila do Conde

I en historisk bygning som tidligere ble brukt til tørrfiskproduksjon og skipsbygging, blir det opprettet et nytt maritimt kultursenter. Prosjektet er initisert av Vila do Conde kommune, som ønsker å revitalisere den lokale kystkulturen, og legge til rette for bærekraftig utvikling av regionen. I tillegg vil å gi nytt liv til fiskerianlegget, vil kultursenteret fungere som et kompetanseforum for ulike fagmiljøer innen kystkultur, som blant annet skipsbygging, undervannsarkeologi og antropologi.

Publisert: 31. juli 2023 | Endret: 20. desember 2023

EØS Midlene 2014 2021 Foto: Riksantikvaren

Om prosjektet

Vila do Conde ligger i den nordvestlige delen av Portugal, rundt 30 km nord for Porto. Byen er en av de eldste bosettingene i Portugal, med røtter tilbake til bronsealderen. Under oppdagelsestiden på 1400-1500-tallet økte Vila do Condes kommersielle og maritime betydning som følge av utvikling i havbruksbransjen. Det nye maritime kultursenteret kommer i stand som følge av Vila do Conde kommunes initiativ for å bevare, beskytte og styrke den lokale kystkulturen, i samsvar med lokal og regional utvikling.

En historisk bygning som tidligere huset både tørrfiskprodukjson og skipsbygging, skal i dette prosjektet renoveres og restaureres som utstillings- og kompetansesenter for lokal kystkultur, med spesiell vekt på treskipsbygging. Videre vil det bli etablert håndverkskurs og workshops, hvor lokale håndverkere og eksperter skal delta i arbeidet om å bevare områdets materielle og immaterielle kulturarv. Et annet mål med prosjektet er å skape et profesjonelt komptanseforum for ulike fagmiljøer som befatter seg med kystkultur, som vitenskap og teknologi, samt undervannsarkeologi.   

 

Norsk partnerskap

Hardanger og Voss Museum og Engøyholmen Kystkultursenter, er norske prosjektpartnere. De vil bidra med erfaringsutvksling og kompetanse om bevaring og formidling av kystkultur og fartøyvern. Hardanger og Voss Museum er en konsolidering av ni regionale museer, som i tråd med sitt samfunnsoppdrag driver innsamling, bevaring, forsking og formidling tuftet på kulturuttrykk fra fortid og samtid. Engøyholmen Kystkultursenter i Stavanger er et kompetansesenter med vekt formdling av regional og lokal kystkultur for blant annet skoler og barnehager. De norske prosjektpartnerne vil også delta i utformingen av workshops og kurs i lokale håndverksteknikker.

 • Finansieringsperiode

  2004-2009

 • Land

  Portugal

 • Prosjekteier

  Vila do Conde kommune

 • Nettsted

  www.cm-viladoconde.pt

 • Norsk partner

  Hardanger og Voss Museum

 • Partners nettsted

  hardangerogvossmuseum.no

 • Andre partnere

  Engøyholmen Kystkultursenter, Association of Former Sailors of the Vila do Conde Navy, Barreto & Filhos Lda og Chã Villa- Fishing Association - Museum of the Sea m.fl.

 • Beløp

  € 719 702,94