Eøs-prosjekt

Revitalisering av tradisjonell saltproduksjon i Figueira da Foz

Portugals historiske saltproduksjon er basert på tradisjonelle metoder, hvor sjøvann stenges inne i store, grunne bassenger kalt saliner, for så å fordampe. Kunnskap og aktivitet knyttet til tradisjonell saltproduksjonen er i dag iferd med å forsvinne. I dette prosjektet skal kystkultur og tradisjonell saltproduksjon styrkes gjennom forskning, formidling og bilaterale aktiviteter.

Publisert: 13. juni 2023 | Endret: 20. desember 2023

EØS Midlene 2014 2021 Foto: Riksantikvaren

Om prosjektet

Portugals langstrakte kystlinje, hvor klimaet er tørt, vindfullt og varmt, er spesielt godt egnet for bruk av saliner i saltproduksjon. Metoden ble introdusert av fønikerne allerede på 800-tallet, og selv i tiden før Portugals oversjøiske ekspansjon var portugisisk salt regnet som et kvalitetsprodukt i flere deler av verden. Saltproduksjon og eksport har derfor vært av avgjørende betydning for landets økonomiske utvikling. I moderne tid har industriell utvinning av salt utkonkurrert den tradisjonelle saltproduksjonen. I løpet av de siste 20 årene er antallet aktive saliner redusert med over 50%, og manglende vedlikehold og forfall truer de resterende.  

Prosjektet har som mål å revitalisere denne unike delen av portugisisk kystkultur i Coimbra-regionen og Figueira da Foz. Gjennom aktiviteter og opplæring knyttet til tradisjonell saltproduksjon, er ønsket å styrke kunnskapen og engasjementet rundt kulturarven, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Prosjektet legger også vekt på å skape nye forskningsprosjekter og opplæring gjennom vitenskap, teknologi og innovasjon. Som et ledd i revitaliseringen av tradisjonell saltproduksjon som immateriell kulturarv, vil det bli arrangert aktiviteter og arrangementer i samarbeid med norsk prosjektpartner. 

 

Norsk partnerskap

VilVite holder til I Bergen, og er et av Nordens største vitensentre. VilVite er et ideelt selskap med samfunnsnyttig formål, hvis mål er å skape realfaglig lærelyst, inspirere til realfaglig yrkesvei, og styrke kunnskapen om bærekraft og innovasjon. I dette prosjektet bidrar VilVite med kunnskap og erfaring om promotering og formdling av realfagskunnskap. I tillegg skal VilVite oppfordre til entreprenørskap og innovasjon gjennom deltakelsesbaserte aktiviteter.  

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Portugal

 • Prosjekteier

  Figueira da Foz kommune

 • Nettsted

  www.cm-figfoz.pt

 • Norsk partner

  VilVite

 • Partners nettsted

  www.vilvite.no

 • Andre partnere

  Living Science - National Agency for Scientific and Technological Culture og Coimbra Universitet

 • Beløp

  € 646 129,69