Eøs-prosjekt

Revitalisering av synagogen i Budyně nad Ohří

Tresynagogen i Budyně nad Ohří ble bygget i første halvdel av 1700-tallet. Etter mange års forfall har bygget stått tomt. Målet med prosjektet er å tilbakeføre synagogens opprinnelige utseende og funksjon som samlingssted for religiøse og kulturelle formål.

Publisert: 6. mars 2022 | Endret: 14. august 2023

Bildet sett fra fugleperspektiv av en synagoge med delvis restaurert tak i rustrød farge.
Synagogen i Budyně Nad Ohří Ved å restaurere og revitalisere monumentet, og tilbakeføre det til sin opprinnelige form og funksjon, vil det jødiske samfunnet i byen igjen ha tilgang til et religiøst og kulturelt samlingspunkt. Foto: The City of Budyně nad Ohří

Om prosjektet

Den originale tresynagogen i Budyně nad Ohří ble bygget i første halvdel av 1700-tallet, for så å bli ombygd av murstein med innslag av rokokko og klassisisme I utføringen. Etter mange års forfall ble bygningen stengt for publikum av sikkerhetshensyn. Målet med prosjektet er å tilbakeføre synagogens opprinnelige utseende og funksjon som samlingssted for religiøse og kulturelle formål.

Restaureringsarbeidet har som mål å tilbakeføre synagogens posisjon som et aktivt og levende religiøst og kulturelt senter I lokalmiljøet, samt sette I stand bygningens interiør og eksteriør ved hjelp av historiske kilder. Bygningen skal gjennomgå en omfattende restaurering av bærekonstruksjoner, eksteriør, interiør og fast inventar. Ved å studere historiske fotografier vil man I størst mulig grad gjenskape det originale interiøret med fargebruk og møblering.

Restaureringen innebærer statisk sikring av bygningen, utbedring av murverk og ferdigstillelse av kvinnegalleriet. Det vil bli opprettet et tabernakel med komplett interiør i samsvar med historiske fotografier. Den utvendige fasaden vil bli restaurert; taket og trapper erstattet, og det vil bli tilrettelagt for ulike sikkerhetstiltak som blant annet rømningsveier.

Ved å revitalisere monumentet og tilbakeføre det til sin opprinnelige form og funksjon vil det jødiske samfunnet i byen igjen ha tilgang til et religiøst og kulturelt samlingspunkt. Den eldste jødiske bosetningen i Budyně nad Ohří dateres tilbake til første halvdel av 1600-tallet, og byen har to jødiske kirkegårder. På sikt skal den revitaliserte synagogen åpnes opp og tilgjengeliggjøres for et bredt publikum.

Norsk partnerskap

Stil Service Martin Funda har lang erfaring med restaurering av antikke møbler og gjenstander for både privatpersoner og kulturminneorganisasjoner. Som en del av sin virksomhet bistår den norske partneren med utarbeidelse av interiørdesignkonsepter for hoteller, kirker og kulturminner i historisk stil. Denne ekspertkompetansen vil gjøre seg gjeldende i gjenskapelsen av det historiske interiøret i synagogen ved blant annet restaurering av tremøbler, tekstiler og øvrige innredning. Prosjektet innebærer også kunnskapsutveksling om restaurering og revitalisering av historiske bygninger i Tsjekkia og Norge gjennom tematiske seminarer.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Budyně nad Ohří city

 • Nettsted

  www.budyne.cz

 • Norsk partner

  Stil Service Martin Funda

 • Partners nettsted

  www.floraherregaard.com

 • Beløp

  € 852 342