Eøs-prosjekt

ROM (a) NOR – revitalisering av romsk kulturarv

Det bilaterale prosjektet ROM (a) NOR har som mål å revitalisere romsk kulturarv kulturarv og fremme sosial inkludering. I samarbeid med den norske prosjektpartneren Glomdalsmuseet, som arbeider spesielt med å dokumentere og formidle minoritetskulturer, skal rombefolkningens kultur og historie formidles og styrkes gjennom utstillinger, arrangementer og opplæring i tradisjonelle håndverksteknikker.

Publisert: 8. juni 2023 | Endret: 6. oktober 2023

Oversiktsbilde over et friluftsmusuem, med tradisjonelle bygninger i klynge med høystakke ri midten, takene er høye og spisse og laget av strå.
Landsbymuseet «Dimitrie Gusti» National Village Museum Prosjektet ROM (a) NOR er initiert av “Dimitrie Gusti” National Village Museum i Romania, som er et etnografisk museum viet til rumensk landsbyliv. I løpet av prosjektperioden vil museet blant annet rekonstruere en typisk romer husholdning med komplett interiør. Foto: "Dimitrie Gusti" National Village Museum

Om prosjektet

Gjennom det bilaterale prosjektet ROM (a) NOR, skal rombefolkningens materielle og immaterielle kulturarv promoteres og formidles til et bredt publikum. Målet er at prosjektet vil bidra til økt sosial inkludering av en etnisk minoritet gjennom revitalisering av en rik og variert kulturarv. Prosjektet er initiert av “Dimitrie Gusti” National Village Museum i Romania, som er et etnografisk museum viet til rumensk landsbyliv. I løpet av prosjektperioden vil Det nasjonale landsbymuseet kuratere en utstilling sentrert rundt rekonstruksjonen av en typisk romer husholdning, med komplett interiør og originale gjenstander. I tillegg vil museet fokusere på formidling av rombefolkningens immaterielle kulturarv gjennom moderne multimedieteknikker, som blant annet VR-briller og digitale fotoutstillinger.  

Et annet viktig element ved dette prosjektet er å styrke den sosiale samfunnsposisjonen for romer ved å tilrettelegge for opplæring og formidling av tradisjonelle håndverksteknikker og kulturelt entreprenørskap. Det vil blant annet bli arrangert workshops for barn og unge ledet av romer håndverkere, hvor de arbeider med tre og metall, samt lærer å spille på tradisjonelle instrumenter. Videre vil det bli arrangert kulturelle festivaler sentrert rundt husholdet i Det nasjonale landsbymuseet, med musikk og dans, samt demonstrasjoner og salg av tradisjonelle håndverksprodukter.

Norsk partnerskap

I dette prosjektet er Glomdalsmuseet norsk prosjektpartner, Glomdalsmuseet hører inn under Anno museum i Hedmark, som består av 29 besøkssteder som formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie. Glomdalsmuseet er et kulturhistorisk museum som har fokus på bygge- og boskikker, folkekunst, håndverk og landbrukshistorie. I tillegg arbeider museet med å dokumentere og formidle minoritetskulturer, med vekt på romsk kultur og historie.  

I ROM (a) NOR vil Glomdalsmuseet bidra med erfaringsbasert kunnskap innen research, kuratering og formidling av romanifolkets kulturarv. I samarbeid med Det nasjonale landsbymuseet vil Glomdalsmuseet utveksle erfaringer relatert til beste praksis rundt restaurering og revitalisering av en minoritetskultur. I tillegg vil det organiseres en midlertidig utstilling om romsbefolkningens historie i Norge i Romania.  

Link til prosjektets hjemmeside:

ROM(a)NOR Interferences – Programul RO-CULTURA (romanorinterferences.ro)