Eøs-prosjekt

Kafkárna skulpturstudio og hage

I dette prosjektet blir studioet til billedkunstneren Bohumii Kafka, Kafkárna, revitalisert som et senter for kunst og økologi med fokus på sosial og kulturell inkludering.

Publisert: 13. januar 2023 | Endret: 6. oktober 2023

Et skulptørstudio, med arbeidsbenker, verktøy, krakker, og en stor skulptur under arbeid i midten.
Billedkunststudioet Kafkárna Den hundre år gamle trebygningen som huser Kafkárna er i dag en del av Academy of Arts, Design and Architecture i Praha (UMPRUM). Foto: Kafkárna, Center for Arts and Ecology UMPRUM

Om prosjektet

Den hundre år gamle trebygningen som huser Kafkárna er i dag en del av Academy of Arts, Design and Architecture i Praha (UMPRUM). Studioet ble opprinnelig konstruert som et midlertidig bygg, men foruten mindre endringer på 1950-tallet, fremstår bygningen i dag i sin opprinnelige form. I etterkant av den tsjekkiske revolusjonen i 1989, har Kafakárna blitt brukt som et studio for billedkunststudenter innen skulptur ved UMPRUM.  

Formålet med prosjektet er å gjøre studioet tilgjengelig for offentligheten som et nytt senter for kunst og økologi. Senteret skal være en pedagogisk og sosialt inkluderende plattform for utveksling av kunnskap om kunst, miljø og bærekraft. Foruten å revitalisere Kafkárna, blir det også konstruert et hageanlegg med skulpturer rundt bygningen som fungerer som en integrert del av senterets miljøprofil. Målgruppen for prosjektet er studenter ved UPRUM, skoleelever, kunstfaglige interessenter og minoriteter. Samarbeidspartnere er Museum of Romani Culture i Praha og Concerned Artists Norway (CAN).  

I løpet av prosjektperioden blir det arrangert tre symposier (oktober 2022, mai 2023 og oktober 2023) før den formelle åpningen estimert i april 2024. Symposier er fagfellesmøter om vitenskapelige og/eller kunstneriske temaer, og inkluderer foredrag, workshops og kunstneriske fremførelser. Både bygningen og hageanlegget benyttes under symposiene. I tillegg vil det bli arrangert eventer med middager, filmvisninger og litteratursamtaler beregnet på studenter og offentligheten. Mot slutten av prosjektet skal UMPRUM avholde forelesninger om økologi og miljøutfordringer i Kafkárna.  

Norsk partnerskap

Concerned Artists Norway (CAN) er en institusjon og et kunstnernettverk med lang multidisiplinær erfaring. Gjennom sitt arbeide adresserer CAN dagsaktuelle temaer som klima- og miljøspørsmål. I prosjektet bidrar CAN sammen med tsjekkisk partner Museum of Romani Culture med kompetanse på å skape nye og inkluderende arenaer for kunnskapsutveksling om kunst, kultur og økologi.  

 

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Academy of Arts, Design and Architecture in Prague

 • Nettsted

  www.umprum.cz

 • Norsk partner

  Concerned Artists Norway

 • Partners nettsted

  concernedartists.wordpress.com

 • Andre partnere

  Museum of Romani Culture

 • Beløp

  € 184 122