Eøs-prosjekt

Vila Kultura – en funksjonalistisk villa i Nitra

Vila Kultura er en av Slovakias få autentiske og velbevarte bygninger i funksjonalistisk stil. I dette prosjektet skal bygget restaureres og tilgjengeliggjøres for offentligheten som samlingssted, museum og kunstnerbolig.

Publisert: 18. september 2020 | Endret: 13. november 2023

En samling foto og avisutklipp på et bord. Et stort bilde av en funksjonalistisk villa er sentralt.
Vila K Vila K slik den stod ferdig i 1934. Foto: Andreas Skauen Pedersen

Om prosjektet

Villaen ble tegnet av den slovakiske arkitekten Oskar Singer for Fritz og Etela Kollmann. Bygningen sto ferdig i 1934 og er et viktig kulturminne i byen. Den er også et tidlig og godt eksempel på funksjonalisme fordi Oskar Singer var svært inspirert av Le Corbusier i sitt arbeid. I dette prosjektet er både fasade, interiør og hage restaurert i tråd med slik huset så ut da det stod ferdig i 1934.

Vila K åpnes nå opp for publikum. Det er etablert lokaler for kulturelle aktiviteter som diskusjoner, bokbad og liknende. En del av huset vil også bli innredet som et autentisk funksjonalistisk hjem fra 1930-årene. I villaens øverste etasje innredes det en leilighet som kan brukes til kunstnerresidenser.

Vila Ks historie er tett knyttet til historien om slovakiske jøder, da både villaens første eiere og arkitekten selv var jødiske. Derfor skal formidlingen av jødisk historie i Slovakia være en del av programmet i huset. Skoleelever er en prioritert målgruppe i dette arbeidet, og det planlegges et eget undervisningsopplegg der elevene vil få lære om deporteringen av jøder fra Nitra under andre verdenskrig. Det skal lages en utstilling som vil fokusere på dagliglivet i denne perioden og illustrere hvor raskt et samfunn kan gå fra demokrati til diktatur.

Norsk partnerskap

Høgskulen for Grøn Utvikling (HGUt) har vært norsk partner i dette prosjektet. Høyskolen har lang erfaring med lokal involvering og aktiv deltakelse fra lokalbefolkningen. De har utviklet en metodikk og fremgangsmåte for lokal involvering og samarbeid på tvers av organisasjoner.

I løpet av prosjektet har høyskolen hatt flere workshoper med prosjekteier. Tema for workshopene har vært hvordan samarbeide med partnere i lokalsamfunnet – blant annet hvordan man skaper tillit, tilgang og hvordan åpne opp for ny bruk som kan gjøre bygningen til en ressurs i lokalsamfunnet.

Gjennom prosjektet har høyskolen fått videreutvikle sin metodikk, og erfart at den har overføringsverdi for andre prosjekter og i andre kontekster enn i Norge.

Link til YouTube video om prosjektet:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Vila K

 • Nettsted

  www.facebook.com

 • Norsk partner

  Høgskulen for Grøn Utvikling

 • Partners nettsted

  hgut.no

 • Andre partnere

  Association of architects in Nitra og Nitra Tourist Board

 • Beløp

  € 337,270

Innvedig interiør, oransje tak, brunt tregulv, lysgul dør og lyseblå vegger.
Vila Kultura Interiørdetaljer fra den funksjonalistiske Vila Kultura.
Foto: Andreas Skauen Pedersen, Riksantikvaren
En rustrød trappmed stålrekkverk, hvite murvegger med oransje detaljer.
Vila Kultura Innvendig trappeoppgang i Vila Kultura
Foto: Andreas Skauen Pedersen, Riksantikvaren
Detaljbilde av et rikt dekorert steingulv i hvitt, lysegult og rustrødt.
Vila Kultura Detalj fra det vakre gulvet i Vila Kultura.
Foto: Andreas Skauen Pedersen, Riksantikvaren
En samling foto og avisutklipp på et bord. Et stort bilde av en funksjonalistisk villa er sentralt.
Vila K Vila K slik den stod ferdig i 1934.
Foto: Andreas Skauen Pedersen
En modell av en funksjonalistisk villa står på et bord omringet foto og avisutklipp.
Vila K Det finnes mye kildemateriale om villaen.
Foto: Andreas Skauen Pedersen
Deler av en bygning. Bildet er tatt oppover og viser husets silhuett mot himmelen.
Vila K Detalj fra utsiden. Villaen har tre etasjer.
Foto: Andreas Skauen Pedersen
En hvit murpusset vegg.
Vila K Detalj fra eksteriøret.
Foto: Andreas Skauen Pedersen