Nyheter

Prosjektfortelling: Kystopplevelser – kulturhistoriske båtruter, Agder

Agder fylkeskommune arbeider for å etablere en europeisk kulturrute med grunnlag i kystkultur.

Publisert: 22. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Foto: René Bjerregaard, Visit Sørlandet

Det legges særlig vekt på uthavnene og den maritime handelsruten mellom Østersjøen og Nordsjøen i perioden fra ca. 1650 til 1900. Satsingen  krever både et europeisk samarbeid, men også et samarbeid lokalt og regionalt mellom aktører innen kultur, kulturarv og opplevelsesnæringen på Agder.

Målet med verdiskapingsprosjektet Kystopplevelser i 2021 var å prøve ut for to kulturhistoriske båtruter og å legge til rette for besøksvirksomhet på Bredalsholmen fartøyvernsenter.

Riksantikvaren vil framover formidle erfaringer fra verdiskapingsprosjekter i nye prosjektfortellinger. Det er utviklet mye kunnskap og læring som vi håper kan inspirere andre aktører, lokalsamfunn og regioner til å ta i bruk kulturmiljø i lokal og regional utvikling.