Nyheter

Revidert håndbok for konsekvens­utredninger

Håndboka viser hvordan de ulike klima- og miljøtemaene skal kartlegges og utredes i en konsekvensutredning av reguleringsplaner og tiltak. Håndboka (M-1941) er laget i samarbeid mellom Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

Publisert: 11. september 2023 | Endret: 29. januar 2024

Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfoldet. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

– Vi har ønsket å lage ei håndbok som er enkel å bruke og finne fram i. Alle miljøtemaene er satt opp etter en ny mal som er mer oversiktlig. Noen av miljøtemaene har også fått en del endringer i innholdet. Målet er gode konsekvensutredninger som kan være grunnlag for gode beslutninger om arealbruk, sier Ingunn Holm hos Riksantikvaren.

Det er Miljødirektoratet som er hovedansvarlig for innholdet, mens Riksantikvaren har ansvar for teksten om kulturmiljø. Teksten om landskap er et samarbeid mellom de to direktoratene.

Teksten om landskap er endret en god del sammenlignet med den tidligere versjonen av håndboka, mens teksten om kulturmiljø er tilpasset den nye malen uten at innholdet i teksten er endret.

Les hele nyhetssaken på Miljødirektoratet sine sider: Klima og naturkrisa krev smartare arealbruk!