Nyheter

Riksantikvar­en gratulerer: fartøyvern­sentrene får Europa Nostra

Den høythengende Europa Nostra-prisen går i år til de tre nasjonale fartøyvernsentrene.

Publisert: 13. juni 2023 | Endret: 29. januar 2024

Europa Nostra-pris til de tre nasjonale fartøyvernsentrene.
Hardanger fartøyvernsenter Hardanger fartøyvernsenter ligger i Norheimsund. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren.

EU-kommisjonen og Europa Nostra har kunngjort vinnerne av de europeiske kulturminneprisene for 2023. Hardanger, Bredalsholmen og Nordnorsk fartøyvernsenter får pris i år.

– Vi gratulerer våre tre fartøyvernsentre med prisen, sier Hanna Geiran. – Dette viser at det gode arbeidet de tre sentrene gjør blir lagt merke til i Europa. Hardanger, Bredalsholmen og Nordnorsk fartøyvernsenter har all grunn til å være stolte i dag, og vi gleder oss med dem.

Juryen for Europa Nostra Awards peker på at de tre sentrene ikke bare bevarer våre flytende kulturminner, men at de også skaper økonomisk verdi i lokalsamfunnene:

“Initiativets profesjonelle preg er åpenbart, da det arbeid som utføres er av høy kvalitet og organisasjonen opprettholder en godt dokumentert gjennomføring av prosjektene og nyter stor nasjonal støtte fra norske myndigheter. Den langsiktige påvirkning fra de tre sentrene er prisverdig og understøttes av overbevisende data som viser håndfaste resultater av deres arbeid. Dette initiativet markerer seg for sin omfattende tilnærming, som skaper et helhetlig inntrykk som fremstår som et tydelig eksempel for andre europeiske land som står overfor lignende utfordringer i arbeidet med å bevare sin maritime kulturarv”, kommenterer Awards’ juryen.

De tre nasjonale fartøyvernsentrene

De tre nasjonale fartøyvernsentrene arbeider for bevaring av historiske fartøyer, og utfører omfattende arbeid for å bevare kunnskap og ferdigheter knyttet til tilbakeføring, vedlikehold og istandsetting av historiske fartøyer. Disse er en viktig del av Norges rike maritime kulturarv.

  • Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter utenfor Kristiansand, tar vare på tradisjonelle kunnskaper knyttet til istandsetting av jern- og stål-fartøy og dampkjeler, som klinking og andre teknikker.
  • Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund, restaurerer trefartøy og har kompetanse innenfor tauverk, rigging, smiing og klinkbyggede båter.
  • Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen, Nord-Norge, restaurerer fartøy bygget av tre og samiske fartøy, og har betydelig kunnskap knyttet til eldre motorer og elektronisk utstyr.

Les mer om fartøyvernet i Norge og Riksantikvarens tilskuddsordning for fagutvikling i fartøyvernet.

Europa Nostra-prisen gikk til de nasjonale fartøyvernsentrene.
Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum. Nordnorsk fartøyvernsenter ligger i Gratangen.
Foto: Trine Lise Wahl, Riksantikvaren.
Europa Nostra-prisen til de nasjonale fartøyvernsentrene.
Bredalsholmen fartøyvernsenter. Bredalsholmen ligger i Kristiansand.
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.
Europa Nostra-pris til de tre nasjonale fartøyvernsentrene.
Hardanger fartøyvernsenter Hardanger fartøyvernsenter ligger i Norheimsund.
Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren.