Nyheter

Riksantikvaren på Arendalsuka

Skal du på Arendalsuka i år? Da kan du få med deg arrangementene «Kulturarvens rolle i vår tid» og «Bærekraftig turisme i polare strøk”, på D/S «Hestmanden» mandag 13. august.

Publisert: 1. august 2018 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av D/S Hestmanden i Arendal. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren
Hestmanden I Arendal D/S Hestmanden til kai i Arendal i 2017. Også i år kommer skipet til Arendalsuka. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Du kan også treffe oss på stand om EØS-midlene hele uka.

Riksantikvaren deltar med følgende arrangementer på Arendalsuka i 2018:

Kulturarvens rolle i vår tid

Tid: Mandag 13. august kl. 18-19
Sted: D/S Hestmanden, til kai ved Tyholmen i Arendal

Kulturrådet og Riksantikvaren inviterer til panelsamtale, som en del av markeringen av det europeiske kulturarvåret 2018.
Over hele Europa diskuteres kulturarvens rolle i en omskiftelig tid. Kulturarv handler både om enkeltindividets identitet og den kollektive hukommelsen til samfunn og nasjoner. I tillegg er kulturarven en viktig økonomisk faktor i næringsutvikling og turisme i en rekke land.

Hvilken betydning har kulturarv for enkeltmennesket og samfunnet? Kulturarv er blitt, og blir, brukt politisk. Hvilken rolle har kulturarv i en tid med globalisering, konflikter, migrasjon og klimatrusler?

Les mer i programmet til Arendalsuka:
https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8327

Hør riksantikvar Jørn Holme, kulturrådsdirektør Kristin Danielsen og langeleikspiller og redaktør i Syn og Segn Knut Aastad Bråten i samtale om kulturarv og dens rolle i vår tid. Moderator er Ida Habbestad.

Bærekraftig turisme i polare strøk

Tid: Mandag 13. august kl. 20,30-21.30
Sted: D/S Hestmanden, til kai ved Tyholmen i Arendal

Den økte turismen i polare strøk gir nye muligheter for å fortelle norsk historie som hittil har vært lite kjent. Men polarområdene er sårbare, og klimaendringene merkes allerede godt. Kulturminner i polare strøk blir i økende grad besøkt og gjort tilgjengelige for allmennheten, og blir en del av en voksende turistnæring. På Svalbard er turisme en vekstnæring og et uttalt satsingsområde.

I sør, i Antarktis og det sub-antarktiske området, er turisme også en næring i vekst. Cruise-trafikken bidrar til at det årlig er nærmere 100.000 besøkende i disse områdene.

Les mer i programmet til Arendalsuka:
https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7454

Bilde av Longyearbyen på Svalbard. Foto: Riksantikvaren
Longyearbyen på Svalbard Foto: Riksantikvaren

Riksantikvar Jørn Holme inviterer til en diskusjon om bærekraftig turisme i polare strøk. Samtalen blir ledet av journalist Ole Magnus Rapp fra Klassekampen, og i panelet sitter Birgit Njåstad fra Norsk Polarinstitutt, Hanna Geiran fra Riksantikvaren og Jørn Henriksen fra Hurtigruten.

Stand om EØS-midlene

Sted: Stand – Havnegaten 196, Arendal

Riksantikvaren deltar også på en stand om EØS-midlene under Arendalsuka, der vi informerer om mulighetene til å delta i et EØS-prosjekt. I 2018 og 2019 kommer det utlysninger av prosjektmidler, hvor norske aktører kan delta som partnere.

Møt Riksantikvaren, Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet, Helsingforskomiteen, KS, Utlendingsdirektoratet, Senter for internasjonalisering av utdanning og Helsedirektoratet og lær mer om hvordan du kan delta!

Les mer i programmet til Arendalsuka:
https://www.arendalsuka.no/event/stands/1589

Dato 01.08.2018 14:10 endret 10.08.2018 08:48

Mer informasjon: 

Les mer i programmet til Arendalsuka:
https://www.arendalsuka.no/event/stands/1589