Eksempelsamling

Ringnes Gard

–  Ein gard som har vore i Ringnes-slekta over 700 år. Ringnes gard er å finne ved Norefjell på vestsida av Krøderen, om lag 10 km nord for Noresund. Garden består av flerie verneverdige hus og to vedtaksfreda loft frå 1700-talet.

Ringnes Loft i år 1935. Foto : Halvor Vreim Ringnes Loft November 2019 Foto: Trond A. Isaksen

Bilete frå Garden idag

Trond A. Isaksen har fotografert bileta som viser i Bildekarusellen

Her er lagt inn ei bestilling på roterande tekst med bileta, slik at ein kan leggje inn pedagogiske tekstar til bilete. For eks. tekstar som føl bileta og fortel om restaureringsteknikk, materialbruk, innblikk i prosess ved istansetjing og liknande.

Ringnes Gard Fotografert i november 2019.
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Nærare utsnitt av Kulturminne nr. 86526-1 og 2. Foto: Trond A. Isaksen
Foto: Trond A. Isaksen
Bygningsdetaljar ved kulturminne 86526-1. Foto: Trond A. Isaksen
Foto: Trond. A Isaksen
Bygningsdetaljar kulturminne nr.86526-1. Foto: Trond A. Isaksen
Foto: Trond A. Isaksen
Bygningsdetaljar ved kulturminne nr.86526-1 og nr.86526-2. Foto: Trond A. Isaksen
Foto: Trond A. Isaksen
Nye bygningsdelar ved kulturminne nr. 86526-1. Foto: Trond A. Isaksen
Foto: Trond A. Isaksen
Bygningsdetaljar ved kulturminne nr. 86562-1. Foto: Trond A. Isaksen
Foto: Trond A. Isaksen

Historia og Arven frå Ringnes på nært hald
Ved Ringnes gard kan alle besøkje det gamle tunet og oppleve arven av Ringnes Bryggeri. Eit av landet si største bryggehistorie, som også idag driftar tunet. Det er mogleg å leige ulike lokaler og slik er det lett tingjengelig for alle.

Lofta som er vedtaksfreda, står som ei fin vitnesbyrd om levde liv ved garden og tradisjonane som høyrer til Ringnes- slekta. Lofta har dei siste åra vorte istandsett med utgangspunkt i byggeskikken lafting. Ein del av bygningsmaterialet har vorte spunsa inn, slik at ein best mogleg kan ta vare på dei eldre kvalitetane ved bygningane.

Ringnes Loft i år 1935, Foto: Halvor Vreim Ringnes Loft November 2019. Foto: Trond A. Isaksen

Publisert: 4. desember 2019 | Endret: 27. januar 2020