Nyheter

Satser på kurs for kommunene

Nå kurser Riksantikvaren og fylkeskommunene kommuneansatte i å ivareta og sikre kulturminner i saksbehandlingen.

Publisert: 10. november 2023 | Endret: 29. januar 2024

Satser på kurs i kommunene: Ådalsbruk motormuseum med bensinpumper.
Ådalsbruk motormuseum. En kommune kan ha mange ulike typer kulturminner å ta vare på. Ådalsbruk ligger i Løten kommune, og motormuseet er en del av kommunens kulturminneplan. Foto: Anke Loska/ Riksantikvaren.

I mange år har Riksantikvaren gitt støtte til at kommunene lager sine egne kulturminneplaner. Nå har ca. 95 prosent av kommunene enten ferdig eller er godt i gang med sin egen plan, og tiden har kommet for å ta et steg til for å bygge mer kompetanse.

– Kommunene er nærmest til å kjenne sine egne kulturminner, sier Leidulf Mydland, seksjonssjef hos Riksantikvaren, og de har et stort ansvar for kulturminnene gjennom plan- og bygningsloven. Derfor er det så viktig at folk som jobber med plan, bygg, klima og landskap i kommunene kjenner godt til saksbehandling av kulturarven vår.

Kursene er gratis, og kommunene får dekket både reise og opphold. Større kommuner kan sende inntil fem deltagere, mens mindre kan sende inntil tre. Det eneste hver kommune må frigi er tid.

Over 200 påmeldt

Fylkeskommunene er tett på i utformingen av programmet, slik at hvert fylkesvise kurs får en regional tilnærming. Det er godt over 100 påmeldte i Agder, og over 120 i Innlandet.

– Tilbudet har blitt godt mottatt, og det er en slags gavepakke, sier Mydland. – Vi har samlet en god kurspakke med dyktige folk som skal formidle viktig kunnskap på en rekke felter.

Det omfatter kulturarven som en ressurs i næring og turisme, klimaspørsmål, arkeologi, kulturmiljø i plan- og byggesaksspørsmål, kirkeforvaltning og energi, og foredragsholdere som Daniel Johansen (NTNU), Gro Sandkjær Hansen (NIBR) og Mikaela Vasstrøm (Universitetet i Agder) bidrar. I tillegg stiller fylkeskommunene og Riksantikvaren opp med foredragsholdere.

–  Neste år kommer vi til å tilby kurset i fire nye fylker, sier Mydland, og vi planlegger for at det etter hvert blir kurs i hvert eneste fylke. Slik håper vi at saksbehandlerne i kommunen kan få et godt påfyll for å håndtere sine egne kulturminner på en god måte.

Pressekontakt

Tlf: 404 65 153
E-post: kom@ra.no