Nyheter

Seks nye år for Hanna Geiran

I statsråd 24. mai ble Hanna Geiran utnevnt til seks nye år som riksantikvar.  

 

Publisert: 24. mai 2024

riksantikvar Hanna Geiran
riksantikvar Hanna Kosonen Geiran Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren.

– Mange tror at kulturminner handler om ting, men det handler om mennesker, sier Geiran. –  Vi skal finne løsninger i årene som kommer slik at fremtidens mennesker kan få oppleve og bruke kulturarven, og da må vi håndtere alt fra klimaendringer, god tilpasning i byutviklingen, utvikling av håndverkerkapasitet og næring på kulturmiljøenes premisser. Derfor er det å være riksantikvar er noe av det mest spennende jeg kan tenke meg fremover, sier Geiran. 

 Hanna Geiran tiltrådte som riksantikvar i oktober 2018. Med denne utnevnelsen er hun nå klar for det andre åremålet på seks år fra november 2024.

Til regjeringen.no sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) at «Hanna Geiran er en dyktig og engasjert riksantikvar, og vi er glade for at hun tar fatt på seks nye år som direktør for Direktoratet for kulturmiljøforvaltning.»  

I den første perioden har hun blant annet etablert Riksantikvarens klimasatsing, fornyet bystrategien og gjennomført en vellykket oppgaveoverføring til fylkeskommunene som et ledd i regionreformen. Hun har også lagt vekt på å etablere økt samarbeid med næringsliv og byggebransjen.  

Riksantikvaren er direktoratet for kulturmiljøforvaltning, og har per i dag 125 ansatte. En viktig oppgave for den neste perioden er også å utvikle og ta i bruk nye bevaringsstrategier, som en oppfølging av stortingsmeldingen for kulturmiljø. Først ut er strategier for kirker, kyst og landbruk. 

–  Bruk er det beste vern, og jeg vil at vi i forvaltningen skal gjøre det enklere å eie verneverdige fartøy, hus og anlegg og drive næring i kulturmiljøer. Nå er vi i gang med en ny stor satsing på kirkene i Norge som vil kreve flere håndverkere med kompetanse på tradisjonelle metoder og materialer. Derfor er jeg også opptatt av å styrke håndverksfagene, slik at eierne får tilgang på den kompetansen de trenger for å sette i stand hus og fartøy.  

 

Pressekontakt

Tlf: 404 65 153
E-post: kom@ra.no