Kronikker

Signalbyer? Tre råd til kommuner som vil skille seg ut

Hva er det som gjør at du kjenner deg igjen i en by? Hva er det som gjør et sted spesielt? Og hvorfor begynner mange steder å se så like ut?  Standardisert arkitektur og manglende tilpassing gjør bymiljøer svært like på tvers av steder. Her er tre råd for å gjøre noe med dette.

Publisert: 4. februar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvar Hanna Geiran Foto: Øyvind Aase Fluge, Riksantikvaren

Råd 1: Uten historiske omgivelser mister byene sin identitet.

I vår bystrategi gir vi råd om at lokal byggeskikk bør være utgangspunktet for nye bygninger, og at kommunen må ta vare på helheten og ikke bare enkeltbygg: La gamle bygg få ny bruk, ta vare på gamle strukturer for gater og bebyggelse, og gi nye bygg en form og farger som passer inn.

Råd 2: Gjenbruk og ny bruk av eldre bygninger bør være førstevalget

Dagens bygg har tatt klimaregningen: Trærne er felt, betongen er produsert, materialene er fraktet til byggeplassen og maskinene har gjort sine utslipp. Det betyr at vi tjener på å ikke rive, og klimaet har godt av at vi bruker bygninger videre. Derfor bør kommunene la klimahensynene veie tungt før rivning blir aktuelt.

Råd 3: Ta vare på et mangfold av miljøer

Kulturmiljøer kan også være fra nyere tid. I bystrategien oppfordrer vi til å ivareta et mangfold av kulturminner, slik at vi får varierte miljøer som viser den lokale historien. Om vi bare bevarer bygg fra før 1900 eller kopierer dem, slik Arkitekturopprøret vil, blir byene like og kjedelige.

Oppsummert: Ikke bli en by i den grå mengden

Folk flest bor i byer og tettsteder. Derfor er byene våre for viktige til at vi kan la være å bry oss. Vi skal kjenne oss igjen og se at vår by, vårt tettsted har en klar identitet. Et levende kulturmiljø er det nettopp din by trenger for å skille seg ut. Ikke sats alt på enkeltstående signalbygg, men ta vare på den unike kulturarven og bli en signalby. Noen kaller det sjel, men vi kaller det god kulturmiljøforvaltning. Klarer kommunen det, vil byen bli det vi alle ønsker oss: Et attraktivt sted for å bo, leve og besøke.

Denne kronikken stod på trykk i Dagsavisen den 03.02.2022.