Pressemelding

20 millioner til middelalderkirker i stein

Nå får 27 middelalderkirker i stein til sammen 20 millioner kroner i tilskudd til istandsetting og brannsikring.

Publisert: 19. desember 2019

Ringsaker Kirke er en av kirkene som får tilskudd. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Det er et stort behov for restaurering og brannsikring av mange kirker i hele landet. Vi har til sammen 160 middelalderkirker i stein i Norge og kirkelige og antikvariske miljøer har pekt på at de er særlig utsatt.

– Kirkebygg er kulturarv, historie og en viktig del av vår identitet. Derfor er det så viktig å ta vare på dem for fremtiden. Det haster for mange av kirkene med å komme i gang med istandsetting og brannsikring, og jeg er glad for at 27 kirker nå får tilskudd til dette arbeidet, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Styrket innsats

Regjeringen styrket innsatsen med å ivareta middelalderkirker i stein i revidert nasjonalbudsjett 2019 med 20 millioner kroner. Det er Riksantikvaren som forvalter tilskuddsordningen og har pekt ut de kirkene som nå får tildelt midler.

– Flertallet av tilskuddene som nå fordeles, går til istandsetting, men enkelte kirker får nå også et løft på brannsikring. Vi vet at mange kommuner strever med å vedlikeholde sine kirkebygg, og vi er derfor veldig glade for mulighetene midlene gir oss til et ekstra løft for middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Tidligere denne måneden fikk 17 kirker beskjed om at de får støtte til klimasikring. Midlene ble tildelt til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

Oversikt over tilskudd til middelalderkirker i stein

KIRKE:

FYLKE:

TILSKUDD:

Sørum kirke Akershus 894 000
Skedsmo kirke Akershus 836 000
Dypvåg kirke Aust-Agder 311 000
Holt kirke, Tvedestrand Aust-Agder 852 000
Skoger gamle kirke Buskerud 900 000
Efteløt kirke Buskerud 900 000
Hurum kirke Buskerud 900 000
Hole kirke Buskerud 300 000
Ringsaker kirke Hedmark 900 000
Bergen domkirke Hordaland 900 000
Vangskyrkja Hordaland 900 000
Ænes kirke Hordaland 900 000
Stødle kirke Hordaland 520 000
Korskirken, Bergen Hordaland 800 000
Kvinnherad kyrkje Hordaland 767 000
Follebu kirke Oppland 900 000
St. Petri kirke/Tingelstad gamle, Gran Oppland 890 000
Ulnes kyrkje Oppland 900 000
Avaldsnes kirke Rogaland 480 000
Orre gamle kyrkje Rogaland 150 000
Dale kyrkje, Luster Sogn og Fjordane 900 000
Kinn kyrkje, Flora Sogn og Fjordane 900 000
Kviteseid gamle kirke Telemark 420 000
Sauherad kirke Telemark 900 000
Skaun kirke Trøndelag 600 000
Oddernes kirke Vest-Agder 900 000
Kodal kirke Vestfold 480 000

TOTALT:

20 000 000

Pressekontakt

 

Pressetelefon: 404 65 153

Telefonen er betjent i vanlig kontortid. (Ikke send sms, telefonen viderekobles).