Pressemelding

21 kystanlegg fredet

8. august ble flere av Kystverkets sjømerker og havneanlegg fredet. Denne maritime kulturarven finner vi langs hele kysten, fra Vardø i nord, via Mandal i sør, til Hvaler i øst.

Publisert: 8. august 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Hesnes båke i Grimstad i Aust-Agder, -et av de første offisielle sjømerkene langs norskekysten. Båken ble oppført i 1823. Foto: Riksantikvaren
Kystverket Hesnes Båke Hesnes båke i Grimstad i Aust-Agder er et av de første offisielle sjømerkene langs norskekysten. Båken ble oppført i 1823. Foto: Riksantikvaren

Anleggene som fredes inkluderer fiskerihavner, en loshytte, fyrlykter og varder. Fredningene gjennomføres som en del av Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur. Kystverket har i samarbeid med Riksantikvaren valgt ut 21 anlegg for fredning. Kulturminnene befinner seg langs hele Norges langstrakte kyst, og har bidratt til å sikre trygg ferdsel til sjøs.

– Norge er en kystnasjon, og denne fredningen sørger for at vi ivaretar kulturminner av stor nasjonal verdi. Det var ved kysten vi først bosatte oss her i landet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Eksempler på fredete anlegg
Blant kystanleggene som fredes er blant annet Brattestø fiskerihavn, den eldste havnen på Hvaler, og et viktig, historisk eksempel på havneanlegg fra slutten av 1800-tallet.Sjømerker, som fyrlykter og varder, er sentrale navigasjonshistoriske kulturminner.Blant sjømerkene i planen finner vi landkjenningsmerket Kjøttvikvarden i Hammerfest. Kjøttvikvarden er trolig den eneste av sitt slag i verden, den er også Norges høyeste varde og har vist vei inn til Hammerfest i over 150 år. Lenger sør, i Arendal, ivaretar fredningen av Merdø loshytte flere hundre års historie om losvirksomheten på Merdø.

Bildet viser Kystverket Brattestø Fiskerihavn. Foto: Ingrid Djupedal, Riksantikvaren
Kystverket Brattestø Fiskerihavn Brattestø er den eldste havnen på Hvaler i Østfold. Moloen er oppført mellom 1889 og 1897, og er ikke endret siden utbyggingen. Foto: Ingrid Djupedal, Riksantikvaren

Fakta om landsverneplaner
Gjennom prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner. En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner grunnlaget for utvalgte fredninger. Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv, i samråd med Riksantikvaren.

Havna på Skjærvær Skjærvær fiskerihavn i Vega i Nordland. Moloene ble bygget for å gi gode havneforhold for motorskøytene.
Foto: Riksantikvaren
Bilde av Ryvingen varde i Mandal, Vest-Agder. Foto: Riksantikvaren
Ryvingen varde ligger på øya Ryvingen ca. 300 m øst for Ryvingen fyr. Begge er fredede kulturminner. Ryvingen varde er et viktig navigasjonshistorisk kulturminne. Varden står på øyas høyeste punkt og er et viktig landkjenningsmerke, spesielt for anløpet til Mandal. Den er godt bevart og er med sin karakteristiske form identitetsskapende.
Foto: Riksantikvaren

Oversikt over anleggene som fredes:

Navn: Kommune
 1. Brattestø fiskerihavn
Hvaler
 1. Gitmertangen fyrlykter
Arendal
 1. Heia varde
Hvaler
 1. Hekkingen varde
Lenvik
 1. Helgelandsflesa varde
Sømna
 1. Hesnes båke
Grimstad
 1. Husholmen fyrlykt
Vågan
 1. Kjøttvikvarden
Hammerfest
 1. Laagebarden varde
Selje
 1. Merdø fyrlykt
Arendal
 1. Merdø loshytte
Arendal
 1. Nesland stø
Flakstad
 1. Nordøyan fiskerihavn
Vikna
 1. Papperhavn fyrlykt
Hvaler
 1. Ryvingen varde
Mandal
 1. Sandøy båke
Tvedestrand
 1. Silda fiskerihavn
Selje
 1. Skjærvær fiskerihavn
Vega
 1. Turøyvarden
Fjell
 1. Tønsberg tønne varde
Sandefjord
 1. Vardø bymoloer
Vardø

Dato 08.08.2016 17:10 endret 16.08.2016 13:43

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153