Pressemelding

43 foreninger får midler til historiske ferdselsårer

– Vi har gleden av å tildele 43 antall frivillige lag midler til lokalhistoriske vandreruter som en del av Frivillighetens år, sier riksantikvar Hanna Geiran.  

Publisert: 6. mai 2022

Filefjell Foto: Jan Adriansen

– Gamle ferdselsårer, stier og veier er viktige kulturminner som har bundet oss tettere sammen gjennom århundrer. De frivillige som arbeider med disse kulturminnene, gjør en fantastisk innsats. Det er ekstra gledelig i frivillighetens år at de som tilrettelegger, skjøtter og formidler denne kulturarven nå kan få litt større handlingsrom, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 bevilget Regjeringen 2,5 millioner kroner som skal brukes til å løfte fram og støtte lokalt, frivillige arbeide med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier. Hver forening kunne søke om tilskudd inntil kr 100.000. 

– Vi fikk inn 190 søknader, sier Geiran. – Det viser at engasjementet er stort. Vi har fått søknader om alt fra rydding av traseer, nye benker og bord til rast, skilting og merking av veifarene og til drenering og nye klopper i myr.  Midlene skal gå til skjøtsel og tilrettelegging av historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer. 

Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema. Det er også viktig at prosjektene må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022. 

Før tildeling var den samlede søknadssummen på noe over 5 millioner kroner. For å få en rask utbetaling, har Riksantikvaren fulgt fylkeskommunenes og Sametingets forslag til prioriteringer.  

– Vi har valgt å gi til så mange som mulig, men likevel slik at det monner til en fornuftig fremdrift, sier Geiran. De fleste summene ligger derfor mellom 40 000 og 70 000 kroner. Noen enklere prosjekter har fått lavere summer, mens kun ett prosjekt oppnådde full pott på 100 000 kroner. Dette er DNTs prosjekt Fieldfarerruta i Tafjordfjella.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153

Tilskudd til historiske ferdselsårer

wdt_ID Fylke Søker Ferdselsåre Tilskudd
1 Agder Finsland – toppen av Kristiansand, velforening Normannsvegen kr 70 000,00
2 Agder Birkenes bygdemuseum Flaksvandsbanen, Osen til Flaksvand kr 70 000,00
3 Agder Froland Historielag Almannavegen og jernbanetraseen kr 70 000,00
4 Møre og Romsdal DNT Sunnmøre Fieldfarerruta i Tafjordfjella kr 100 000,00
5 Møre og Romsdal Gamle Kvernes Bygdemuseum Opprusting av kyrkjestien over fjellet frå Øverbådalen til Kvernes kulturområde (Averøy) kr 22 000,00
6 Møre og Romsdal Flatvad grendelag Rydding av stiar for kratt, klipping av høgt fras og vedlikehald av hengebrua «Brooklyn». Sunndal kr 80 000,00
7 Nordland Bodø og omegn turistforening Rallarstien i Meløy kommune kr 55 000,00
8 Nordland Molla Løypelag Sætermolla i Vågan kommune kr 75 000,00
9 Nordland Hemnes turistforening I fotsporene til Klemet Person og Stor-Nila kr 70 000,00
10 Oslo Østmarkas venner Plankeveien kr 80 000,00
Fylke Søker Ferdselsåre Tilskudd