Pressemelding

Avgjørelse i klagesaken på Ekely

Ekely-utbyggingen er flyttet utenfor fredningsområdet. Dermed er byggeprosjektet også flyttet utenfor Riksantikvarens myndighetsområde etter kulturminneloven.

Publisert: 16. mars 2018 | Endret: 17. desember 2019

Bilde av Kunstnerboliger Ekely. Foto er lånt fra Riksantikvaren
Kunstnerboliger Ekely Foto: Riksantikvaren

– I den nye søknaden er bygningen plassert utenfor det fredete området, og innenfor det fredete området har Byantikvaren gitt dispensasjon til mindre tiltak som gjelder vei og adkomst. Riksantikvaren opprettholder dette vedtaket, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran.

Edvard Munchs atelier med hage, kunstnerboligene på Ekely og et område rundt er fredet etter kulturminneloven. I ytterkant av fredningsområdet ligger den såkalte Kikkut-kollen, som var en viktig bakgrunn for flere av Munchs malerier. Deler av Kikkutkollen er fredet som en sikringssone rundt atelieret, hagen og kunstnerkolonien.

Videre prosess

– Byggeprosjektet er utenfor fredningsområdet, dermed er det ikke vår oppgave å ta stilling til selve huset. Denne saken skal vurderes etter flere lover. Riksantikvaren har i dag avgjort klagesaken etter kulturminneloven. Nå må byggeprosjektet vurderes etter plan- og bygningsloven, og det gjøres av Oslo kommune, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran.

Det er Oslo kommune som må avgjøre om huset kan bygges. En eventuell omregulering fra friareal til bebyggelse utenfor det fredete området må behandles politisk i Oslo kommune og en eventuell byggesak skal behandles av kommunen.

Fredningen kan ikke utvides

Fredningsomfanget er endelig avklart som en konsekvens av en lagmannsrettsdom fra 2009, og derfor er det ikke aktuelt å utvide fredningsområdet. I dommen og fredningssaken er det tatt høyde for en mulig utbygging utenfor det fredete området på Kikkutkollen. Den gangen ble det avklart at det ville være mulig å få dispensasjon til infrastruktur og adkomst via fredningsområdet.

Riksantikvarens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages.

16.03.2018 13:00 endret 16.03.2018 13:44

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153