Pressemelding

Bandakkanalen i Telemark fredet

I dag ble både fredningen og kanalens 125-årsjubileum behørig feiret på Vrangfoss sluser.

Publisert: 19. juni 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Victoria Ved Ulefoss Jernverk. Foto: Tom Riis
Victoria Ved Ulefoss Jernverk Foto: Tom Riis

– Bandakkanalen er et levende teknisk kulturminne og et sentrum for reiseliv og turisme i regionen. Et svært godt eksempel på vern gjennom bruk, sier politisk rådgiver Thor-Arne Englund fra Klima- og miljødepartementet, som var til stede under fredningsmarkeringen i dag.

– Bandakkanalen har 125-årsjubileum i år, og det er gledelig å kunne feire jubileet med å frede dette nasjonalt viktige kulturminnet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fredningen ble feiret med et publikumsarrangement på Vrangfoss sluser – det største sluseanlegget i kanalen. Arrangører var Riksantikvaren, Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen regionalpark.

Bandakkanalen

Bandakkanalen, også kjent som
Bandak-Norsjøkanalen, utgjør sammen med Norsjø-Skienkanalen det som i dag kalles Telemarkskanalen.

Bandakkanalen ble påbegynt i 1887 og ferdigstilt i 1892.
Med 15 sluser og en samlet løftehøyde på 57 meter fra Norsjø til Dalen, er Bandakkanalen det største anlegget av sitt slag i Norge.

Bilde av Vrangfoss Sluser. Foto: Tom Riis
Vrangfoss Sluser Foto: Tom Riis

Den er et infrastrukturanlegg som ble bygget for å bedre forholdene for fløting, transport av varer og folks ferdsel. Gjennom mange år var Bandakkanalen sentral for utviklingen av den moderne industrien i Norge.

Dette er fredet

Fredningen omfatter en rekke kulturminner på strekningen fra Ulefoss til Dalen. Deriblant seks sluseanlegg og åtte brygger. Sluseanleggene er: Hogga, Kjeldal, Lunde, Vrangfoss, Eidsfoss og Ulefoss. Alle slusene i kanalen betjenes manuelt. Bryggene er: Ulefoss, Strengen, Kviteseid, Spjotsodd, Smeodden, Lårdal, Bandaksli og Dalen.Bandakkanalen faller inn under kategorien teknisk og industrielt kulturminne. En kategori som i dag i liten grad er representert blant landets fredete objekter.

Fredningssaken er utarbeidet av Telemark fylkeskommune.

Bilde av Victoria i Ulefoss sluse nedover. Foto: Tom Riis
Sluse Victoria i Ulefoss sluse nedover.
Foto: Tom Riis
Bilde av kjeldal sluse. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs
Kjeldal Kjeldal er en av slusene som blir fredet.
Foto: Ole Bjørn Ulsnæs
Bilde av Lårdal Brygge. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs
Lårdal Brygge Lårdal brygge er en av bryggene som blir fredet.
Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

Dato 19.06.2017 12:12 endret 19.06.2017 14:05

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153