Pressemelding

Christinedal fredet

Harry Fetts Christinedal er et unikt sammensatt industri- og bomiljø på Bryn i Oslo. Nå er anlegget fredet.

Publisert: 21. oktober 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Christinedal på Bryn i Oslo. Foto: Byantikvaren i Oslo
Christinedal Christinedal på Bryn i Oslo. Foto: Byantikvaren i Oslo

Harry Fett (1875-1962) var fabrikkeier, kunsthistoriker, riksantikvar og en stor kulturpersonlighet med en betydelig innflytelse i samtiden. Harry Fetts tyske far, Eduard Fett, startet Høyenhall fabrikker i 1890. Her ble det blant annet produsert tapet, papp og takrosetter. Harry Fett overtok driften på Høyenhall i 1911. Han utviklet da også eiendommen Christinedal og parkanlegget med stier, dam og en utsmykket steinterrasse. Industrianlegget er borte, men både tidligere direktørbolig, bestyrerbolig, arbeiderbolig, uthus, dam og parkanlegg er bevart.

Christinedal

Christinedal ligger i Harry Fetts vei 10 på Bryn i Oslo, og var opprinnelig et sommersted for familien Fett. Sommerstedet ble anlagt i en tidligere frukthage, med industrimiljøet rett ved siden av. I 1901 startet første byggetrinn av hovedhuset, en villa som ble kalt Christinedal etter Harry Fetts mormor. Villaen ble oppført i utmurt bindingsverk. I 1920 ble «den gule stue» som ligger under Østensjøveien 81 flyttet fra plassen «Rognerud», og tatt i bruk som bestyrerbolig for fabrikken.

Gammelt bilde av Christinedal anno 1951. Fotograf er ukjent, Oslo Museum,
Gammelt foto Christinedal anno 1951. Foto: ukjent, Oslo Museum, CC BY-SA

Christinedal ble flittig brukt til møter og samlinger, og steinterrassen er utsmykket med motiver tegnet av kjente kunstnere og arkitekter. Hovedhuset blir i dag brukt som barnehage med kunst- og kulturprofil.

Fredningen

Fredningen omfatter hovedhuset, parkanlegget, «den gule stue», tidligere arbeiderbolig og uthus/ stallbygning. Fredningssaken er utarbeidet av Byantikvaren i Oslo.

Dato 21.10.2016 14:44 endret 26.10.2016 09:23

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153