Pressemelding

De nye funnene under Klemenskirken

Arkeologene som graver i Søndre gate i Trondheim har funnet flere Klemenskirker. Akkurat nå graves kirke nummer fire frem i utgravningsområdet.

Publisert: 20. juni 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser Arkeologer fra NIKU graver ut kirke 3. Fremst: Reidar Øiangen, til høyre: Nina E. Valstrand. Bakerst til venstre: Tore Schjøldberg, bakerst til høyre: Kristoffer E. Grini. Foto. Anna K. Wändahl, NIKU
Utgravning Kirke 3 Arkeologer fra NIKU graver ut kirke 3. Fremst: Reidar Øiangen, til høyre: Nina E. Valstrand. Bakerst til venstre: Tore Schjøldberg, bakerst til høyre: Kristoffer E. Grini. Foto: Anna K. Wändahl, NIKU

Høsten 2016 fant arkeologer det som trolig var restene av Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim. Den arkeologiske utgravingen startet opp igjen tidligere i år, og det er gjort flere spennende funn.  I alt er det nå avdekket fire kirker som ligger over hverandre på samme sted. De to eldste kirkene, som arkeologene nylig har oppdaget, stammer trolig fra 1000-tallet.

Fire kirker på samme sted

Det var i siste del av mai at arkeologene i NIKU kunne konstatere at det fantes enda en kirke (kirke 3) under både den kirken som ble oppdaget i 2016 (kirke 1), og stolpekirken som lå under den (kirke 2). I forrige uke fant arkeologene nye murrester, som altså kommer fra ytterligere en kirkebygning (kirke 4).

Steinalter og graver

Kirke 3 har, i likhet med kirke 1, vært en stavkirke. I den østre delen av koret har arkeologene gravd fram et helt steinalter fra denne kirken.

Oversiktsbilde over kirke 3, med steinalteret til høyre i bildet. Foto: Anna K. Wändahl, NIKU
Kirke 3 Oversikt Oversiktsbilde over kirke 3, med steinalteret til høyre i bildet. Foto: Anna K. Wändahl, NIKU

Arkeologene har også funnet flere graver, tett inntil den østre korveggen. Denne kirken har tydelig blitt ødelagt av en brann. Arkeologene har også funnet en blyremse med runer på, som en språkekspert jobber med å tyde.

Flere ubesvarte spørsmål

Det arkeologene hittil har funnet av kirke 4, så langt den eldste kirken, er et alterfundament og rester av en sydlig korvegg. Kirke 4 ligger litt lenger mot nord enn de øvre kirkene, og alterets plassering ser ut til å ha flyttet seg omkring 0, 6 meter i nordlig retning sammenliknet med de tre andre kirkene. Hvorfor har alteret blitt flyttet? Dette var uvanlig. Flyttingen av alteret mot syd kan ha skjedd i sammenheng med en spesifikk begivenhet.

Bildet viser Steinalteret som tilhører kirke 3. All steinen i murverket og alteret er blitt tatt hånd om til fremtidig bruk i utstillingen. Foto: Anna K. Wändahl, NIKU
Alter Kirke 3 Steinalteret som tilhører kirke 3. All steinen i murverket og alteret er blitt tatt hånd om til fremtidig bruk i utstillingen. Foto: Anna K. Wändahl, NIKU

Utgravingene viser at kirkene ligger innerst i det som var en vik på 1000-tallet. Stedet er trolig Snorre-sagaens Skipakrok, der Olav Tryggvason etablerte byen. Kan en av kirkene som nå er funnet, ha vært Olav Tryggvasons kongsgårdskirke?

Under kirke 4 er det mer kulturlag, det vil si rester av arkeologisk materiale. Arkeologene mener at det er flere ting som tyder på at det finnes rester etter bygninger også i disse massene.  Spørsmålet arkeologene stiller seg nå, er om disse tilhører enda en kirke.

Utgravningen

Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) utfører utgravningen som er finansiert av Riksantikvaren. Den skal etter planen avsluttes i sommer. Funn fra den arkeologiske utgravningen skal presenteres i et besøkssenter i underetasjen på næringsbygget som skal stå på tomten.

Bilde av Arkeolog Karen Ørbog Oftedal, NIKU, graver ut barnekister fra kirke 3. Foto: Anna K. Wändahl, NIKU
Graver Fra Kirke 3 Arkeolog Karen Ørbog Oftedal, NIKU, graver ut barnekister fra kirke 3.
Foto: Anna K. Wändahl, NIKU
Dette bildet viser sammenhengene mellom kirke 3 og kirke 4. Pilene viser hvordan alteret til kirke 3 har ligget i forhold til i kirke 4. Avstanden mellom altrene er ca. 0,6 meter. Foto: Anna K. Wändahl, NIKU
Kirke 4 Dette bildet viser sammenhengene mellom kirke 3 og kirke 4. Pilene viser hvordan alteret til kirke 3 har ligget i forhold til i kirke 4. Avstanden mellom altrene er ca. 0,6 meter.
Foto: Anna K. Wändahl, NIKU

Dato 20.06.2017 14:02 endret 20.06.2017 15:03