Pressemelding

Disse kirkene får tilskudd i 2022

– Vi har nå fordelt 28,6 millioner i tilskudd til middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Det er store behov for sikring av tak, vegger og mur, og vi har valgt å gi tilskudd til 48 kirker.

Publisert: 6. mai 2022 | Endret: 20. juni 2023

Ringsaker kirke Ringsaker kirke er fra 1100-tallet, og ligger i Innlandet fylke.

Tilskuddet er bevilget i statsbudsjettet for 2022 over Barne- og familiedepartementets budsjett. I Norge har vi 159 middelalderkirker bygget av stein, og i 2022 var det disse kirkene som var prioritert for tilskudd.

– Når vi får 68 søknader med en samlet søknadssum på 47,7 millioner, vitner dette om at mange middelalderkirker har behov for vedlikehold, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe. – Vi vet at kirkevergene jobber systematisk og godt med vedlikehold, og det er gledelig å se at søknadene er gode og velbegrunnede.

Middelalderkirkene i stein har generelt en dårligere tilstand på yttersiden av vegger og tak enn de øvrige kirkene, samt utfordringer knyttet til murverket.

– Fordelingen av disse midlene er et steg på veien for at våre eldste steinkirker fra middelalderen skal settes i stand til tusenårsmarkeringen av Stiklestad i 2030, sier Toppe. – Parallelt med årets tilskuddsmidler har Riksantikvaren også fått i oppdrag å lage en bevaringsstrategi for kirkene våre i årene som kommer.

– I Norge hadde vi få slott og borger i middelalderen, kommenterer Geiran. – Det var kirkene som var samfunnets praktbygg, og derfor er kirkene våre også en viktig del av vår kulturhistorie som forteller om kunst, samfunn og menneskers liv i norsk middelalder. I dag er kirkene truet av et varmere og villere vær som følge av klimaendringene, og derfor er det så viktig å få satt i stand tak, vegger og murer. Årets tilskudd vil gi et godt bidrag til både akutte tiltak og mer langsiktig planlegging av kommende istandsettingsprosjekter.

Tilskudd til klimaskallsikring

wdt_ID Kirke Fylke Kommune Tilskudd
1 VANSE Agder Farsund 900 000,00
2 ODDERNES Agder Kristiansand 1 000 000,00
3 TVEIT Kristiansand Agder Kristiansand 1 000 000,00
4 HOLT Agder Tvedestrand 1 000 000,00
5 RINGSAKER Innlandet Ringsaker 1 000 000,00
6 TINGELSTAD gamle Innlandet Gran 370 000,00
7 LØTEN Innlandet Løten 1 000 000,00
8 TINGVOLL Møre- og Romsdal Tingvoll 480 000,00
9 HERØY Nordland Herøy (N) 1 000 000,00
10 UTSTEIN klosterk. Rogaland Stavanger 820 000,00
Kirke Fylke Kommune Tilskudd

Tilskudd til forprosjekt murverk

wdt_ID Kirke Fylke Kommune Tilskudd
1 NIKOLAIKIRKEN Gran Innlandet Gran kr 300 000,00
2 RINGSAKER Innlandet Ringsaker kr 300 000,00
3 TINGVOLL Møre og Romsdal Tingvoll kr 300 000,00
4 GISKE Møre- og Romsdal Giske kr 300 000,00
5 HERØY Nordland Herøy (N) kr 300 000,00
6 ALSTAHAUG Nordland Alstahaug kr 60 000,00
7 OGNA Rogaland kr 300 000,00
8 SELBU Trøndelag Selbu kr 300 000,00
9 SNÅSA Trøndelag Snåsa kr 300 000,00
10 MÆRE Trøndelag Steinkjer kr 270 000,00
Kirke Fylke Kommune Tilskudd

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153