Pressemelding

Europeisk kulturarvår i Norge

Kulturarv i Norge har blitt til, og blir fremdeles til, i møte med andre kulturer. ”Typisk norsk – ikke bare norsk” er slagordet når det europeiske kulturarvåret skal markeres i Norge.

Publisert: 11. januar 2018 | Endret: 17. desember 2019

Bildet viser Staveloftet i Hallingdal Folkemuseum. Foto er tatt av Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Staveloftet, Hallingdal Folkemuseum Mange forbinder Norge med de mange laftehusene. Men selve teknikken har vi lært fra andre. Vi tror at vikingene lærte lafteteknikken i Østerled (Øst-Europa) og tok kunnskapen med seg til Skandinavia. På 1200-tallet utviklet vi teknikken her i Norge, og vi ble de teknisk og estetisk beste på lafting i Europa. Foto: Stave, Hallingdal museum: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

EU har besluttet å gjennomføre et europeisk kulturarvår i 2018. Dette markeres i Norge og hele resten av Europa med mål om at flest mulig skal utforske, verdsette og reflektere over en rik og mangfoldig europeisk kulturarv.

Ikke bare norsk

I Norge har Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet, Arkivverket og Kulturvernforbundet gått sammen om å markere det europeiske kulturarvåret. Kulturpåvirkning og europeiske impulser er tema for de norske markeringene, med slagordet ”Typisk norsk – ikke bare norsk”. Det vil bli vektlagt at kulturarv i Norge er resultatet av gjensidige og kontinuerlige påvirkninger, kunnskap og impulser fra andre kulturer.

– Vi håper at så mange som mulig får et innblikk i hvordan vår mangfoldige kulturarv er blitt til og hvordan den stadig formes gjennom møter mellom mennesker. Mye av det vi i dag tenker på som typisk norsk, er et resultat av at vi har fått varer, kunnskap og påvirkning fra andre kulturer, sier prosjektleder for den norske markeringen av kulturarvåret, Trine Melgård.

– Kulturarv i Norge er så mye, alt fra språk og musikk, bildekunst og arkitektur, til maten vi spiser. Vi er langt mer internasjonale enn det vi kanskje tror. Mange tenker på risengrynsgrøt som typisk norsk, men verken ris, kanel eller sukker kommer fra Norge, forteller Melgård.

Over hele landet

Mot slutten av januar får alle folkebibliotek, kulturinstitusjoner, videregående skoler og ambassader tilbud om en plakatutstilling som forteller om temaet for året. I tillegg vil det komme flere lokale arrangementer, etter initiativ fra lokale museer og kulturinstitusjoner. I september arrangeres kulturminnedagene over hele Norge. Årets tema blir selvsagt ”Typisk norsk – ikke bare norsk”.

11. november 2018 er det 100 år siden avslutningen av første verdenskrig, en krig som på mange måter endret og formet Europa. Også i Norge vil denne dagen bli markert som del av det europeiske kulturarvåret.

Dato 11.01.2018 10:04 endret 11.01.2018 14:10

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153