Pressemelding

Fant del av hjulkors fra middelalderen

Et stort fragment av et middelaldersk hjulkors har blitt funnet i en steinfylling ved Rollag stavkirke.

Publisert: 14. oktober 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av fragmentet av hjulkorset er fra middelalder, sannsynligvis fra tiden 1150-1350. Foto: Åse Bergan
Hjulkors Fragmentet av hjulkorset er fra middelalder, sannsynligvis fra tiden 1150-1350. Foto: Åse Bergan

Funnet ble gjort under graving av en kabelgrøft, i forbindelse med et brannsikringstiltak på oppdrag fra Riksantikvaren. Under gravingen støtte arbeiderne på en del røtter, som de bestemte seg for å ta bort når de hadde muligheten. Det var under dette arbeidet at hjulkorset ble funnet.

Steinfyllingen der korset lå, ligger mellom middelalderkirkegården og en senere kirkegårdsutvidelse. Hjulkorset er så godt som identisk med hjulkorset som, sammen med et annet steinkors, ble funnet i et gravkammer under kirkegulvet ved restaureringsarbeider på 1930-tallet. Likheten mellom hjulkorsene tilsier at de kan være fra samme gravmonument.

Hjulkors har en lang brukstid som gravmonumenter og finnes både fra middelalderen og senere. Det nye hjulkorset som nå er funnet er fra middelalder, sannsynligvis fra tiden 1150-1350.

Hjulkors

Ifølge forsker Øystein Ekroll ved Nidarosdomkirkens restaureringsarbeider finnes slike hjulkors i flere områder. Grupper av hjulkors finnes i Valdres, Hardanger/Sunnhordaland, Romerike og Vestfold/Buskerud.

Hjulkorset fra Rollag tilhører en gruppe funnet ved middelalderkirker langs Numedalslågen fra Hedrum i sør til Rollag. Hjulkorset fra Hedrum er for øvrig svært likt de to korsene fra Rollag.

Hjulkorsene er tolket som gravminner, enten som enkeltstående kors, eller de kan ha inngått som gavlstein i et gravmonument tilsvarende det rekonstruerte ved Sørum kirke på Romerike.

Bilde av 2 hjulkors. Hjulkorset er så godt som identisk med hjulkorset som ble funnet i et gravkammer under kirkegulvet ved restaureringsarbeider på 1930-tallet. Likheten mellom hjulkorsene tilsier at de kan være fra samme gravmonument. Foto: Åse Bergan
Hjulkors helt Hjulkorset er så godt som identisk med hjulkorset som ble funnet i et gravkammer under kirkegulvet ved restaureringsarbeider på 1930-tallet. Likheten mellom hjulkorsene tilsier at de kan være fra samme gravmonument. Foto: Åse Bergan

Personen som har fått et gravmonument av denne typen må ha hatt en sterk tilknytning til kirken, for eksempel som stifter.De få steder hvor denne type graver er bevart på stedet, er de ofte plassert under takdryppet på sørsiden av koret, som ble ansett som den beste plassen på kirkegården.

Dato 14.10.2016 15:06 endret 14.10.2016 15:54

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153