Pressemelding

For første gang er landets kirkeskatter kartlagt

– For første gang har vi fått en komplett oversikt over tilstanden på kirkeskattene våre, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp). – Dette gir oss et godt grunnlag for å ta tak i vedlikeholdsbehovet i årene som kommer.

Publisert: 4. mai 2022

Alterskapet i Ringsaker kirke
Alterskapet i Ringsaker kirke Foto: Anders Amlo og Lene Buskoven, Riksantikvaren

– Vakre kunstverk og verdifullt inventar er ikke bare i de store domkirkene våre. Det finnes over hele landet. Dette er viktige kulturminner som forteller om håndverkstradisjoner, men viser også hvilke skatter som har møtt folk i grend og bygd i generasjoner. Det er viktig for meg at vi tar vare på den arven, sier Toppe.

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet og Riksantikvaren har KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Norsk Håndverksinstitutt kartlagt omfanget av og tilstanden på kunst og inventar i kirkene. Det er første gang en slik kartlegging er gjort. Prosjektet har også kartlagt håndverkskompetansen som trengs for å ta vare på skattene i årene som kommer.

I hovedsak har prosjektet skaffet ny kunnskap om kirkenes særskilte verdier i form av kunst og inventar, men også bygningselementer som glassmalerier og tårnur.

– Riksantikvaren er godt i gang med å lage ny bevaringsstrategi og tilskuddsordning for kirkene, sier Hanna Geiran.

– Oppdraget fra Barne- og Familiedepartementet har gitt oss en ramme for ordningen på cirka 10 milliarder. Vi skal vurdere om inventar og interiør i kirkene bør være en del av tilskuddsordningen, og rapporten vi har fått i dag gir oss et godt grunnlag for å gjøre denne vurderingen.

Avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie i KA takker kirkeeierne over hele landet for innsatsen.

– De har nedlagt et enormt arbeid for å skaffe oss denne unike oversikten over kirkens skatter. Prosjektet gir innblikk i en utrolig verden med stor rikdom. Samtidig forplikter denne kunnskapen oss til å ta et tydelig ansvar for at disse skattene blir bevart for fremtiden. Det vi nå vet har gjort oss enda sikrere på at dette området trenger et løft, sier Letmolie.

I tillegg til å være en oversikt over inventar, kunst og andre gjenstander knyttet til kirkene, sier rapporten mye om behovet for håndverkere i årene som kommer.

– Da Stortinget ratifiserte Unescos konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven i 2006, tok Norge også på seg en nasjonal forpliktelse for å sikre tradisjonell håndverkskunnskap. For å sikre kirkens skatter trenger vi dyktige håndverkere som gjørtlere, tårnurmakere og treskjærere. Denne rapporten blir derfor en viktig påminnelse om hvordan de materielle og immaterielle kulturminnene er uløselig knyttet sammen, sier instituttleder Eivind Falk ved Norsk håndverksinstitutt.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153